fbpx

COL solidair met Surinaamse Politie Bond

GFC NIEUWSREDACTIE- De Confederatie voor Organisaties van Landsdienaren (COL) in Suriname roept op tot oprechte solidaire ondersteuning van de Surinaamse Politie Bond.

De samenleving, in het bijzonder de vakbeweging, is nu geconfronteerd met weerwraak vanuit president Chan Santokhi jegens de vakbondsleiders in hun functie. De COL attendeert haar lidbonden erop alert te blijven en te zorgen voor oprechte en solidaire belangenbehartiging.

De dreiging met sancties jegens vooraanstaande vakbondsleiders zou niet verbazend moeten zijn, meent de COL. Uitgaande van de ervaring met president Santokhi behoren dit soort handelingen in de lijn van de verwachting, stelt de COL in een persbericht ondertekend door voorzitter Hugo Blanker en secretaris-generaal Vivian Schattevo.

De represailles maatregel tegen alvast de vakbondsleiders Raoul Hellings en Sergio Gentle van de Surinaamse Politie Bond is een affront, tegen de vakbeweging en dient derhalve faliekant te worden verworpen. De COL is vatbaar voor de bewering dat onder andere de betrokken vakbondsleiders een prominente rol hebben gehad bij de wake up call in de periode juli 2022, waarbij een sociaal maatschappelijke eruptie uit haar voegen dreigde. Na het afschrikwekkend effect heeft ook politiek Suriname een fundamenteel gewijzigde instelling naar thans blijkt geveinsd.

BEKIJK OOK
Man met ‘geestelijke problemen’ steekt zichzelf in brand

“Vanuit de president werd ook publiekelijk de indruk gewekt dat de regering oor had voor de gerechtvaardigd gevoel van onvrede en tekortkoming door de regering – jegens de werkers, gepensioneerden- kortom de gehele natie. De regering deed verschillende toezeggingen ter normalisatie van de bloeiende sferen. Nog vers in her geheugen is het al dan niet houden van een nationale dialoog. De discussie was en is nog steeds de status dus aard en doelstelling hiervan.”

De COL verzet zich tegen een partij/groepspolitieke show. Contanten met de president en de Confederatie in deze zijn door de COL getypeerd als onderhandelingen en niet als onderdeel van de DIALOOG. Op zich maakt het in elk geval met de onderhavige president niet veel uit tot dusverre. De onderhandelingen tussen de COL en president hebben tot klinkende resultaat geleid over onder andere: bouwkavels, medische voorzieningen, vlotte presentatie en afwikkeling rechtspositionele issues operationalisering Ambtenaren Pensioenfonds. Het wordt de president aangerekend dat hij zich weer niet aan zijn woord heeft gehouden, aldus de COL.