Ceremoniële oplevering waterzuiveringsinstallatie Redi Doti

GFC NIEUWSREDACTIE- De bewoners van het dorp Redi Doti, te Para, beschikken voortaan over 24 uur veilig en gezond drinkwater.

Een regeringsdelegatie heeft in het weekend het dorp aangedaan voor de ingebruikname van een waterzuiveringsinstallatie.

Met de oplevering van dit zuiveringssysteem hebben thans 320 huishoudens of wel 1600 bewoners toegang tot gezond drinkwater.

De dorpsbewoners hebben jaren gewacht op dit bijzonder moment. Vicepresident Ronnie Brunswijk is de bewoners zeer erkentelijk voor hun geduld en vertrouwen. Hij benadrukte dat de regering gericht werkt aan alle andere zaken die nog gerealiseerd moeten worden in het gebied.

Volgens Marinus Bee, voorzitter van Nationale Assemblee, brengt de oplevering van het waterstation duurzame ontwikkeling opgang, maar vraagt ook om een zekere mate van medeverantwoordelijkheid. Hij deed daarbij een beroep op de plaatselijke gemeenschap zuinig om te gaan met het water alsook het waterstation.

Het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen heeft onder andere in haar taakstelling het duurzaam beheer van de hulpbron water en er op toezien dat het op de juiste wijze wordt benut.

Daarnaast heeft het ministerie zich gecommitteerd aan de United Nations Development Goal 6, welke aangeeft dat vóór 2030 eenieder toegang moet hebben tot gezond en betaalbaar drinkwater. De ad-

interim minister van NH, Kenneth Amoksi, merkte op dat de regering Santokhi-Brunswijk ondanks de economische situatie alles eraan doet dit doel ten uitvoer te brengen in zowel stad als district.

OOK INTERESSANT
3-jarig meisje overlijdt nadat politieagenten meerdere kogels op haar hoofd afvuren

De directeur van de Surinaamsche Waterleiding Maatschappij (SWM), Clifton Lienga, maakte de aanwezigen kenbaar dat SWM een gecertificeerd bedrijf is en dat het drinkwater volgens de hoogste standaarden wordt aangeleverd. Zo zal de controle op het zuiveringssysteem regelmatig geschieden.

Gelet op de duurzaamheid van het waterstation zal de gemeenschap maandelijks een kleine financiële bijdrage moeten leveren, zodat het waterzuiveringssysteem regelmatig kan worden onderhouden.

SWM en de Dienst Water Voorziening (DWV), ressorterend onder NH, zijn belast met het drinkwaterbeleid wat zowel waterproductie als waterdistributie behelst.