fbpx

CBvS verbaast over inhoud artikel directie-opvolging bij DSB

GFC NIEUWSREDACTIE- De Centrale Bank van Suriname (CBvS) zegt met verbazing kennis te hebben genomen van het artikel inzake de directie-opvolging bij De Surinaamsche Bank N.V., zoals dat door een gerenommeerd lokaal dagblad is gepubliceerd.

De CBvS herkent zichzelf niet in het beeld dat in het artikel van de Bank wordt geschetst, omdat dit niet in overeenstemming is met de feiten, zegt de directe in een verklaring.

De Bank erkent de rol die de pers heeft in een democratische samenleving, maar deze rol brengt ook de verantwoordelijkheid met zich dat de pers invulling geeft aan de gangbare ‘best practice’ van hoor en wederhoor. Dat is in onderhavig geval niet gebeurd.

Het Dagblad De West schreef het bemensen van de topstructuur bij DSB om niet te verklaren reden, een grotere uitdaging blijkt dan onder normale omstandigheden het geval zou moeten zijn. Het is inmiddels geen publiek geheim dat de huidige CEO, Steven Coutinho, al geruime tijd heeft aangegeven zijn contract niet te willen verlengen.

De redactie van De West schrijft verder dat de RvC reeds een preferentiële keuze had gemaakt uit twee kandidaten die waren voorgedragen op advies van het selectiebureau. Deze keuze viel niet in goede aarde bij twee van de recent aangeschoven grootaandeelhouders, omdat zij nog steeds hun kandidaat willen doordrukken.

In de wandelgangen wordt volgens De West gefluisterd, dat de zaak nu zelfs een stap verder gaat, waarbij de Centrale Bank zelf aan de overige grootaandeelhouders heeft gevraagd, of zij die bewuste kandidaat toch willen meenemen in hun besluit, ofschoon de man niet door de toets is gekomen.

BEKIJK OOK
Stille loop en petitie om aandacht te vragen voor kindermisbruik- en handeling

Het gaat hierbij nog steeds om een jurist en advocaat, die momenteel de ex-directeur van de Surinaamse Postspaarbank, Ginmardo Kromosotoe bijstaat in de rechtszaal. Dezelfde jurist behoorde in het recente verleden ook tot het juridisch team van de Surinaamse Bankiersvereniging tijdens de ‘verdwenen’ kasreserve-kwestie tegen de Centrale Bank en is daarna na twee dagen overgestapt naar het juridische team van de moederbank.

De directie van de CBvS reageert verder als volgt hierop: “De Bank zal niet ingaan op zaken betreffende individuele onder toezicht staande instellingen.

De Bank wenst echter wel te benadrukken dat zij nimmer zal toestaan dat er zich een situatie voordoet bij een individuele instelling die negatieve gevolgen kan hebben voor de instelling zelf of voor de stabiliteit van het financieel systeem als geheel.

Indien naar het oordeel van de Bank zich toch een dergelijke situatie voordoet, zal zij niet aarzelen om de nodige maatregelen te nemen.

De Bank laat zich hierbij niet leiden door willekeur maar door haar verantwoordelijkheid voor de instandhouding van een stabiel financieel systeem, het belang van de individuele onder haar toezicht staande financiële instellingen en de met deze instellingen verbonden klanten en overige belanghebbenden,” aldus de directie van de Centrale Bank van Suriname.