Breuk in waterkerende dam Peperhol hersteld

GFC NIEUWSREDACTIE- Groenten – en fruitboeren van Peperhol, Saramacca, zijn blij dat de breuk in de waterkerende dam Peperhol binnen een paar uren is hersteld.

De boeren zijn van mening dat als de breuk in waterkerende dam niet met spoed hersteld zou worden, zij hun agrarische productie tydens de komende springvloed totaal zouden verliezen. Hierdoor zouden zij enorme schade lijden, omdat alle inputs voor de agrarische productie in prijs is toegenomen en zij ook geen inkomen zouden hebben.

Het gebied in productie is ongeveer 150 hectare, alwaar 40 landbouwers actief aan groente en fruit teelt doen. De productie is zowel voor de lokale als de exportmarkt bestemd.

BEKIJK OOK MEER GFC NIEUWS: Slechte ontwatering Paramaribo en omstreken blijkt steeds weer na elke regenval

Districtscommissaris Sherin Bansi-Durga heeft zich persoonlijk na een ingekomen klacht, samen met de plaatselijke bestuursdienst, georiënteerd in het ressort Tijgerkreek bij de waterkerende dam Peperhol, alwaar de waterkerende dam een breuk vertoonde. De waterkerende dam ligt achter het perceelland van familie Doebar.

Voor afvoer van overtollig water is bij deze waterkerende dam in 2011 een duikerssysteem aangelegd van 2 plastic buizen met een diameter van 80 cm. Door de jaren heen is dit systeem geleidelijk aan weggespoeld en zijn de plastic buizen kapotgegaan.

Daarnaast is de klei van dit duikerssysteem volledig weggewassen, met als gevolg dat het rivierwater onder de beschoeiing door naar de omliggende landbouwpercelen toestroomt. Het rivierwater zorgt ervoor dat de landbouw aanplanten in de omliggende streken onder water lopen.

Overige berichten