fbpx

Slechte ontwatering Paramaribo en omstreken blijkt steeds weer na elke regenval

INGEZONDEN– Opnieuw heeft hevige regenval in Suriname de afgelopen week grote delen van Paramaribo en omgeving blank gelegd.

Diverse wegen zijn daardoor onder water gelopen, hetgeen weer heeft gezorgd voor overlast in het verkeer. In sommige buurten is het water nog niet weggetrokken.

De regenval heeft ook gezorgd voor hinder rondom het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Op Facebook ‘regende’ het foto’s van mensen die in verschillende buurten de situatie vastlegden.

Onderdirecteur Satish Mohan van het Onderdirectoraat Natte Civiel Technische Werken bij het ministerie van Openbare Werken haalde aan dat het probleem kan worden opgelost door de sluizen en pompgemalen open te stellen en vervolgens alle trenzen en lozingen in geheel Suriname op te schonen.

Dit kan pas plaatsvinden, wanneer het wat minder gaat regen, zodat het water afgevoerd kan worden. Volgens de onderdirecteur kan het twee tot drie dagen duren om de situatie te normaliseren.

BEKIJK OOK
OM: 19-jarige Ruiz G. bestuurder Mercedes-Benz die 35-jarige Raymon Ford doodreed

Kreken en kanalen zitten overvol waardoor het water langzaam aan kan wegzakken. Diverse straten en erven staan nog steeds onder water.

De regenval maakt weer eens duidelijk, dat de regering er niet in slaagt de ontwatering op orde te krijgen. Ondergelopen wegen, percelen, enzovoorts zijn een al decennia terugkerend probleem.

Achtereenvolgende regeringen lijken niet te willen investeren in een duurzame oplossing, terwijl wateroverlast jaarlijks zorgt voor veel ellende, ongemak en economische schade.

Met nu en dan opschonen van kanalen, kreken en trenzen los je als overheid het probleem van wateroverlast niet op. Het is zeer beschamend hoe de overheid te werk gaat.

De Stem

Publicatie van ingezonden stukken houdt niet in dat de redactie het eens is met de inhoud. Wenst ook u een ingezonden stuk te publiceren? Mail dit naar [email protected]

BEKIJK OOK: Grote delen Paramaribo-Noord nog steeds onder water