Bondholders en regering hopen in juni op een akkoord

Schuldsanering herschikking schuld

GFC NIEUWSREDACTIE- De bondholders van de Oppenheimer lening zijn niet akkoord gegaan met een voorstel van de Surinaamse regering voor een korting op de uitstaande schuld.

Minister Armand Achaibersing van Financiën & Planning zegt dat de onderhandelingen doorgaan.

De bewindsman zegt een goede ontmoeten gehad te hebben met een vertegenwoordiging van de bondholders. Er is een streefdatum gesteld om voor de volgende review van het IMF, in juni dit jaar, tot een akkoord te komen.

Een technisch team van Suriname is belast met de schuldonderhandelingen. Dit team bestaat uit experts van het Bureau Staatsschuld, het ministerie van Financiën en Planning, en het ministerie van Buitenlandse Zaken (BIBIS). Het team wordt ondersteund door het bureau Lazard. De onderhandelingen vinden plaats via een aantal parallelle trajecten.

Oppenheimer bondholders

Met de zogenaamde Oppenheimer bondholders is er regelmatig overleg. Recent is een nieuw herstructureringsvoorstel gedaan, met een aanzienlijk lagere korting dan bij het eerste aanbod. Daarbij is ook een “Value Recovery Mechanism” voorgesteld. Hierbinnen wordt een deel van de schuldkorting gecompenseerd met toekomstige offshore olie-opbrengsten.

OOK INTERESSANT
“Train de trainers” trainingsprogramma ter ondersteuning van de continuïteit van het MKB tijdens pandemieën

De schuld wordt aanzienlijk omlaag gebracht, maar bondholders kunnen achteraf wel gedeeltelijk worden gecompenseerd wanneer betere tijden aanbreken. De bondholders zijn bezig het aanbod te analyseren. De indicaties zijn tot zo ver positief.

Paris Club

De “Paris Club” wordt gevormd door een groep van landen die bemiddelt tussen landen die de aan hun verstrekte kredieten niet kunnen terugbetalen en de landen die deze kredieten verstrekt hebben (bilaterale schuldeisers in deze Frankrijk, Israël, Italië, Nederland, Zweden).

Ministers Achaibersing had in april in Washington een ontmoeting gehad met William Roos, de Franse onderminister voor Multilateralisme, Handel en Ontwikkeling, tevens ondervoorzitter van de Paris Club.

Hierna had de minister een ontmoeting met Veda Poon, directeur van Internationale Financiën van Engeland een gesprek gevoerd. Engeland is eveneens lid van de Paris Club.

Tijdens dit gesprek refereerde Roos aan de ontmoeting met de minister van maart vorig jaar en gaf aan dat de Surinaamse Regering in het afgelopen jaar ontzettend veel werk heeft verzet. In het andere gesprek gaf Poon aan dat Suriname in dit kader zeker als een voorbeeld gezien mag worden. Ze gaf aan dat er ruime ondersteuning is voor Suriname binnen de Europese Unie, maar ook binnen de G7.

OOK INTERESSANT
Politieman S.S. ingesloten voor misbruik 13-jarige tiener

De Paris Club vertegenwoordigers hadden er begrip voor dat de effecten van het IMF-programma reeds een enorme druk op grote delen van de Surinaamse samenleving leggen en dat met de gevolgen van de oorlog in Oekraïne de druk alleen maar groter wordt. Ze erkenden dat de oorlog een zeer onvoorziene omstandigheid is en dat aan dit punt zeker de nodige aandacht besteed moet worden.

Roos bevestigde de ontvangst van het voorstel van Suriname ten aanzien van de herstructurering van de schulden en gaf aan dat er intern overleg met de leden van de Paris Club zal plaatsvinden. Hij is er echter van overtuigd dat partijen tot een oplossing zullen komen.

Verder benadrukte hij dat Suriname mag blijven rekenen op de ondersteuning van de Paris Club waarbij de Paris Club zich zal houden aan de parameters overeengekomen met het IMF.