Biza evalueert verkiezingen van 25 mei 2020

GFC NIEUWSREDACTIE- Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft op 25 mei 2020 de verkiezingen voor de volksvertegenwoordigende organen gehouden en bevindt zich nu in de postelectorale fase.

In deze fase wordt het verkiezingsproces geëvalueerd met verschillende verkiezingsactoren zoals het Onafhankelijk Kiesbureau, het Centraal Hoofdstembureau, de Hoofdstembureaus, de districtscommissarissen en politieke organisaties.

De evaluatie is belangrijk om na te gaan wat goed is gegaan en wat moet worden verbeterd voor de eerstvolgende verkiezingen.

In verband met het bovenstaande houdt het Ministerie van Binnenlandse Zaken op 20 maart een evaluatieworkshop in het Roeli’s Event Center.

Tijdens de bijeenkomst zal aan de hand van verschillende thema’s het verkiezingsproces worden geëvalueerd. Het Onafhankelijk Kiesbureau, Het Centraal Hoofdstembureau en het Ministerie van Binnenlandse Zaken zullen tijdens de sessie hun bevindingen presenteren, waarna er ook samen met vertegenwoordigers van de politieke organisaties zal worden gediscussieerd over vijf thema’s te weten:

– training aan verschillende verkiezingsorganen
– kiezerseducatie, voorlichtingscampagnes, onderlinge communicatie organen
– kiezerslijsten en oproepingskaarten
– informele uitslag verkiezingen
– financiering van politieke partijen

Aan het einde van de evaluatiesessie zal een nota van aanbevelingen worden aangenomen waaraan actoren de komende periode zullen werken om ultimo 2025 de verkiezingen nog beter te kunnen organiseren.

BEKIJK OOK: Zal Suriname weer uitstel van betaling vragen aan schuldeisers?

Overige berichten