fbpx

Binnenkort veilig drinkwater voor Nieuw Lombé, Kapasikele en Moejekiiki

GFC NIEUWSREDACTIE- De dorpen Nieuw Lombé, Kapasikele en Moejekiiki beschikken binnenkort over veilig en gezond drinkwater.

In het dorp Nieuw Lombé is dinsdag het startsein van een watervoorzieningsproject gegeven. Een delegatie onder leiding van minister David Abiamofo van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) heeft middels toespraken het belang van dit project benadrukt. Dorpsoudste Harry Fonkel heeft in aanwezigheid van de delegatie een plengoffer gebracht nabij de aangewezen locatie voor het waterstation.

Het dorp Nieuw Lombé komt als eerst aan de beurt, omdat het een groter aantal bewoners telt dan de dorpen Kapasikele en Moejekiiki. Ook is het water te Nieuw Lombé van betere kwaliteit en zal de zuivering hiervan minder kosten met zich meebrengen. Vanuit het hoofdstation te Nieuw Lombé zullen de overige twee dorpen worden voorzien van drinkwater.

Minister Abiamofo geeft aan dat het binnenland uit meer dan 200 dorpen bestaat. Het is de verantwoordelijkheid van de regering om de gemeenschappen die nog niet over veilig en gezond drinkwater beschikken, daarvan te voorzien.

De bewindsman benadrukt dat ook de dorpelingen een gedeelde verantwoordelijkheid hebben, namelijk zuinig omgaan met het drinkwater. Hij merkte tevens op dat het verbruik niet kosteloos zal zijn. Voor de betaalstructuur zal een plan worden uitgezet.

“De drinkwaterproblematiek van het binnenland is enorm. Het is tevens een uitdaging te beschikken over de financiële middelen om over te gaan tot de uitvoering van deze projecten”, zei directeur Water, Gonda Asadang.

BEKIJK OOK
Jongeren ressort Tijgerkreek organiseren zich

Zij is zich ervan bewust dat dit moment lang op zich heeft laten wachten. Asadang is opgelucht, omdat er nu schot in de zaak komt. Zij garandeert de dorpelingen dat dit watervoorzieningsproject binnen afzienbare tijd zal worden afgerond.

De NH-directeur deed een beroep op de dorpsbewoners niet slechts aan de kant te staan en toe te kijken hoe het project geschiedt, maar waar nodig de projectuitvoerders te ondersteunen zodat het project succesvol kan worden afgerond.

Henry Kafe, kapitein van Nieuw Lombé, is de overheid dankbaar voor het initiatief om het dorp van gezond en veilig drinkwater te voorzien. Middels dit project worden ruim 800 bewoners van de drie dorpen voorzien van drinkwater. Het hoofdstation levert een capaciteit van 6000 liters. Het streven van de projectleiders is om dit project binnen 18 weken te hebben afgerond. Het projectnaambord werd door minister Abiamofo en kapitein Kafe onthuld.

De NH-delegatie bestond verder uit Reina Ormskirk (onderdirecteur Water), John Abidie (hoofd Dienst Watervoorziening), vertegenwoordigers van Community Engagement en Development (CED), de afdeling Voorlichting, leden van de Surinaamsche Waterleiding Maatschappij (SWM) en de districtscommissaris van Brokopondo, Ludwig Mendelzoon.