fbpx

Bewustzijn voor een schoon Suriname met landelijke schoonmaakactie

GFC NIEUWSREDACTIE- Op zaterdag 17 september wordt wereldwijd de ‘world Cleanup Day’ gehouden en wordt ook in Suriname deze internationale activiteit groots aangepakt.

Onder coördinatie van Stichting Support Recycling Suriname (SuReSur), doen honderden vrijwilligers, milieuorganisaties, bedrijven en overheidsinstanties mee aan een landelijke schoonmaakactie.

Van Nickerie tot en met Albina worden ruim 50 locaties op die dag schoongemaakt en ontdaan van zwerfvuil.

Stichting SuReSur, concludeert uit de spontane aanmeldingen voor deelname en het enthousiasme bij vrijwilligers en bedrijven dat het bewustzijn voor een schoon Suriname steeds grotere vormen begint aan te nemen.

“Hoewel we als land nog een lange weg hebben te gaan en het milieuvraagstuk nog vele andere aspecten kent, dan zwerfafval en plasticflessen, valt op te merken dat steeds meer Surinamers aandacht geven en waarde hechten aan een schone omgeving en een schoon land’, zegt de voorzitter van de stichting, Glenn Ramdjan.

Suriname doet sinds 2018, dit jaar voor de vijfde keer mee aan de World Cleanup Day.

De eerste internationale Cleanup begon in 2008 in het kleine Noord-Europese land, Estland. 50.000 mensen verenigden zich toen om het hele land op te ruimen in slechts vijf uur.

Op die dag werd een wereldwijde burgerbeweging geboren en verspreidde zich als een lopend vuurtje over de hele wereld.

Dit sprak tot de verbeelding van mensen in andere landen, die werden geïnspireerd om hetzelfde voorbeeld te volgen met dezelfde ambitie, namelijk een schoon land.

Sindsdien doen 191 landen mee aan de clean up, om het wereldwijde afvalprobleem aan te pakken en een duurzame wereld op te bouwen.

Stichting SuReSur en partners, vrijwilligers en bedrijven leggen dit jaar dan ook de nadruk op het geven van een duurzaam karakter aan de jaarlijkse schoonmaakactiviteiten.

BEKIJK OOK
Oproep tot grote eenheidsmanifestatie op Marrondag

Naast het schoonhouden van de locaties op ‘World Cleanup Day’, worden burgers overheden en bedrijven gemotiveerd en opgeroepen gedurende het hele jaar de verantwoordelijkheid op zich te nemen hun directe omgeving schoon en vrij te houden van zwerfafval.

De speciale dag van 17 september is een aanmoediging van alle sociale lagen in de samenleving om deel te nemen aan de opruimingsacties en een duurzamere toekomst te creëren SuReSur wijst er op dat dagelijks, in elke huishouding minimaal een kilo huishoudelijk afval wordt geproduceerd.

Door productie en verbruiksgoederen komt er jaarlijks 3.500 kg bedrijfsafval per persoon bij. Het afval dat we samen produceren heeft een niet te onderschatten impact op ons milieu.

SuReSur heeft sinds haar oprichting in 2015 landelijk ruim 160 bakken geplaatst op strategische plekken voor het inzamelen van plasticflessen, plastic-verpakkingsmateriaal, bierblikjes en andere materiaal dat recyclebaar is.

Onlangs is een begin gemaakt met het plaatsen van inzamelbakken voor glas.

Het verzameld materiaal wordt afgegeven aan Recycle bedrijven die het materiaal verwerken en het daarna of verschepen naar het buitenland of er zelf andere herbruikbare eindproducten van maken.

Elke Surinamer wordt opgeroepen op 17 september een bijdrage te leveren aan het succes van deze wereldwijde activiteit.

Dit kan door zich op te geven als vrijwilliger, als gezin of als bedrijf om mee te doen aan de schoonmaak op een van de locaties.

De aanmelding kan via de Facebookpagina van de stichting op www.facebook.com/suresur597.

De Schoonmaakacties zijn dit jaar in Paramaribo, Wanica, Marowijne, Para, Nickerie, Saramacca en Commewijne. Wie niet op een locatie aanwezig kan zijn, kan zorgen voor het schoonhouden van de eigen woonomgeving.