Auto’s op bermen zorgen voor overlast, bestuursdienst zal hard optreden

GFC NIEUWSREDACTIE- Auto’s op de berm binnen Paramaribo Noord-Oost in Suriname zorgen voor veel overlast.

Het is opgevallen dat binnen het verzorgingsgebied van het bestuursressort Paramaribo Noord-Oost en overige districten, ondernemers commerciële activiteiten ontplooien op de bermen zonder enige toestemmingen van de bevoegde instanties.

Vooral ondernemers die monteur activiteiten alsook andersoortige ondernemers maken zich hieraan schuldig. Dit zorgt voor veel overlast bij weggebruikers alsook geluidsoverlast bij buurtbewoners.

BEKIJK OOK MEER GFC NIEUWS: 21- jarige vader neergeschoten, dader richtte pistool eerst op 1- jarige zoon

Alle ondernemers die dergelijke activiteiten ontplooien worden opgeroepen om toestemming aan te vragen om gebruik te maken van de bermen. Alsook de nodige vergunningen voor uw commerciële activiteiten op het adres waar het beroep wordt uitgeoefend.

Indien dat niet gebeurt zal de Bestuursdienst genoodzaakt zijn om harde maatregelen te treffen. Dit laat districtscommissaris Ricardo Bhola via het Burger Informatie Centrum (BIC) van het Commissariaat Paramaribo Noord-Oost optekenen.

Indien er geen gehoor gegeven wordt, zal er conform de Hinderwet van 27 december 1929 tot vaststelling van bepalingen omtrent het oprichten van inrichtingen, welk schade, gevaar of hinder kunnen veroorzaken, maatregelen tegen ondernemers worden getroffen.

BEKIJK MEER GFC NIEUWS: KLIK HIER

Overige berichten