Bestuursdienst Marowijne en politie zullen hard optreden tegen milieuvervuilers

GFC NIEUWSREDACTIE- De Bestuursdienst in Marowijne (Suriname) zal in samenwerking met de plaatselijke politie hard optreden tegen personen die steeds vuil dumpen op de hoek van de Oost-Westverbinding en de weg naar de vuilstortplaats in Albina.

“Je hebt een paar onverlaten in Albina en omgeving die het niet zo nauw nemen met het milieu en schoonhouden van hun eigen ressort,” laten bestuursambtenaren weten.

De bestuursdienst heeft nog geen 10 dagen terug de weg naar de vuilstortplaats helemaal ontdaan van zwerfvuil, terwijl het commissariaat niet beschikt over voldoende financiële middelen.

“Maar het mocht niet baten, want precies 2 dagen daarna was het weer raak.”

Benadrukt wordt dat de bestuursdienst en de politie hard zullen optreden tegen deze vervuilers van het milieu.

De opruimingskosten zullen verhaald worden op personen die zich hieraan schuldig maken.