Nederlanders in Su storen zich het meest aan Surinamers die zich niet houden aan gemaakte afspraken

INGEZONDEN- Surinamers hebben ontzettend veel moeite om zich te houden aan gemaakte afspraken. Een afspraak hier in dit land is vaak van generlei waarde.

Het gaat dan niet alleen om afspraken die gemaakt worden om elkaar ergens te ontmoeten en men in 99 van de 100 honderd gevallen te laat of helemaal niet komt.

Ook op andere vlakken zoals financiële afspraken, werkafspraken, relationele afspraken, terugbetalingsafspraken en tal van andersoortige deals scoren wij over het algemeen zeer pover tot uitermate slecht.

Meermaals heb ik aan mijn Nederlandse vrienden en vriendinnen die in Suriname wonen gevraagd waar zij zich het meest aan storen sinds ze hier wonen.

Allemaal komen met dezelfde reactie. De Surinamers zijn over het algemeen geen sterren in het nakomen van hun afspraken en dat is zeer ergerniswekkend.

Of je nou een afspraak met de monteur hebt dat je auto op een bepaalde dag af is, met de kleermaker dat je je broek mag komen ophalen of met de directeur of minister die een stuk voor je in orde zou maken, er is altijd weer wat aan de hand waardoor men zich niet aan zijn of haar woord houdt.

Een mens bedenkt allerlei valse argumenten om het niet nakomen van de afspraken goed te praten.

Vandaar dat men in Nederland niet graag zaken wenst te doen met Surinamers. Ze zien ons dikwijls als grote grappenmakers! En terecht, ze hebben gewoon gelijk!

Gelukkig zijn er uitzonderingen onder ons Surinamers. Ik ben blij dat ik niet tot deze groep afsprakenverkrachters behoor. Het is om je kapot te schamen voor deze landgenoten!

R. Pinas

Publicatie van ingezonden stukken houdt niet in dat de redactie het eens is met de inhoud. Wenst ook u een ingezonden stuk te publiceren? Mail dit naar [email protected]