Bespreking tussen Amoksi en bestuur Centrum voor Democratie en Rechtspleging

amoksi en bestuur cdr

GFC NIEUWSREDACTIE- De Surinaamse minister van Justitie en Politie, Kenneth Amoksi, heeft het bestuur van de Stichting Centrum voor Democratie en Rechtspleging (CDR) voor een bespreking ontvangen in de vergaderzaal van het ministerie.

De bijeenkomst werd gemarkeerd door de erkenning van de langdurige samenwerking tussen het ministerie en de stichting, evenals de waardevolle bijdragen van CDR aan programma’s en juridische opleidingen.

De voorzitter van CDR, Dirk Currie, uitte zijn tevredenheid over de erkenning en bracht enkele belangrijke kwesties ter sprake, waaronder de voortgang van het nieuwe burgerlijk wetboek in de Nationale Assemblee, de huisvesting van CDR en een cruciale kwestie: de financiële middelen voor de salarissen van docenten. Het bestuur deed een beroep op Minister Amoksi om de regering te betrekken bij het vinden van oplossingen voor deze vraagstukken.

Minister Amoksi beloofde de kwestie van de salarissen van docenten te bespreken met zijn collega-minister van Financiën en de president om te bepalen of er middelen beschikbaar kunnen worden gesteld.

OOK INTERESSANT
Waarschuwing over het gebruik van Pikachu oftewel vloeibare MDMA

Wat betreft het nieuwe burgerlijk wetboek gaf de minister aan dat het streven is om het nog dit jaar af te ronden, mogelijk zelfs delen ervan eerder als er urgentie is, zoals bij het Anti Money Laundering. Het bestuur benadrukte de urgentie om direct na de afkondiging van het nieuwe wetboek met de opleiding te kunnen beginnen en vroeg om duidelijkheid over de planning en belangrijke onderdelen.

Het bestuur bracht ook ter sprake dat CDR in 2024 zijn 35-jarig bestaan viert en dat ze huisvesting nodig hebben voor het jubileum evenement, evenals hun streven naar strategische samenwerking met stakeholders.

Amoksi zal contact opnemen met de Onderdirecteur Algemeen Beheer over de gewenste locatie voor het jubileum. Hij benadrukte ook dat de overheid verantwoordelijk is en dat hij zich zal inzetten om de benodigde middelen te verkrijgen, inclusief de lopende projecten voor decentralisatie van Rechtszorg en Rechtspraak, die hij met de raad van ministers zal bespreken.

OOK INTERESSANT
Moeder brengt jonge kinderen opzettelijk brandwonden toe

Bij deze bespreking waren naast de voorzitter Dirk Currie en lid Sandra Bradley ook aanwezig: de directeur van CDR, Simone Koole, de penningmeester Mariette Tjon A Ten, en de leden Carmen Rasam en Lynden Ferdinand.

De secretaris Gaetano Best en lid Hugo Fernandes Mendes waren afwezig.