fbpx

BEP: De wereld is onrechtvaardig

GFC NIEUWSREDACTIE- Het is weer kerstfeest. En de laatste week van het bewogen jaar 2022 is aangebroken. Alles is duur, maar Surinamers houden zich kranig.

Geen enkel feest gaat zomaar voorbij. Bombels kunnen van 27 december 2022 tot en met 2 januari 2023 worden afgeschoten. Ruim 40 containers vuurwerk zijn geïmporteerd, terwijl vijf belastingwetten door DNA worden voorbereid voor aanpassing en afhandeling ultimo het einde van het jaar.

Deze operaties in de belastingsfeer zullen ongetwijfeld de inflatie verder doen aanwakkeren, hetgeen een grote reden van zorg is.

De excuses in veerband met met slavernijverleden zijn door de Nederlandse regering uitgesproken met een veelbetekenende komma. Want het gaat natuurlijk niet alleen om excuses, maar ook om verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. Misdaden tegen de menselijkheid van nota bene staatswege zijn zowel onmenselijk als onwenselijk.

Gelukkig heeft Suriname weer een minister van Financiën, om de financieel economische chaos te kunnen trekken. In de hele wereld wordt door de burgers aangegeven dat het recht op voldoende inkomen om rond te komen een nieuw verworven mensenrecht is, die al die regeringen in de wereld behoren na te komen.

BEKIJK OOK
Standverkoper verwijderd vanwege onoverzichtelijke verkeerssituatie

Net zoals de mensenrechten vanwege bescherming van de natuur en de biodiversiteit op de planeet aarde, om de doodeenvoudige reden dat de mens daardoor vrij kan ademen en in leven blijven.

Oorlogsgeweld, terrorisme, vandalisme, criminaliteit en alle voorkomende gevallen van geweld zijn uit den boze, en er staat duidelijk geschreven dat de Here Jezus, de koning der koningen, de koning van de machthebbers op deze aarde, een Vredevorst is.

Het kerstfeest wordt ter ere van Hem gevierd. Hij als lichtend voorbeeld van hoe mensen zouden moeten zijn. Gelijk, gelijkwaardig, eerbiedwaardig en eensgezind van goede wil tegenover en met elkaar.

De mensen, hun kinderen en leiders zijn daarom geroepen om het Surinaamse spreekwoord Grontapu no prati nanga leti, de wereld is onrechtvaardig, radicaal te veranderen of te doen veranderen.

BEP Mediacommissie