fbpx

Begin oktober gesprek tussen president Suriname en Guyana over visvergunningendispuut

GFC NIEUWSREDACTIE- Begin oktober is er een vergadering gepland tussen de staatshoofden van Suriname en Guyana om de kwestie van de visvergunningen wederom te bespreken.

Vanuit Surinaamse zijde werd met klem tegengesproken dat er ooit een toezegging voor 150 visvergunningen is gedaan door Suriname aan Guyana.

De Guyanese minister van Agriculture, maar ook de president en de vicepresident van Guyana beweren echter anders en zeggen dat er zelf een document is getekend door partijen, maar dat Suriname vanwege druk uit het bedrijfsleven weigert invulling te geven aan de uitvoering daarvan.

De Federatie van Surinaamse Agrariërs, Suriname Seafood Association en het Visserscollectief uiten opnieuw hun bezorgdheid over de acties vanuit Guyana om visvergunningen te krijgen in de Surinaamse maritieme zones. Dit buiten de Surinaamse wettelijke voorschriften en regelgeving. Geconstateerd wordt dat de Guyanese regering diplomatieke en politieke middelen aanwendt hiervoor. Het buurland wil dat de Staat Suriname aan Guyanese vissersvaartuigen welke illegaal actief zijn voor de kust vergunningen geeft.

De visserijsector is sedert augustus 2021 nog altijd in afwachting van de inhoud van overeenkomsten, schriftelijk door de Staat met Guyana gesloten, dan wel mondeling aan de Guyanese regering kenbaar gemaakt, voor zover dit het geval mocht zijn. De inhoud van dergelijke afspraken of toezeggingen, is nooit aan de brancheorganisaties of aan het publiek kenbaar gemaakt. Dit wijkt af van de verplichting onder artikel 103 van de grondwet van Suriname, dan wel, blijk van het feit, dat de Guyanese regering zich niet op enige bindende toezegging zijdens de Staat Suriname kan beroepen.

BEKIJK OOK
Oud-Sozavo-minister Christine Polak overleden

Hoewel geruchten bestaan, dat een toename in vergunningverleningen aan vissersvaartuigen, van Guyanese ondernemers, op te merken valt, wenst de Guyanese regering, actief, de Surinaamse Staat ertoe te dwingen, af te zien van de eigen wettelijke voorschriften en regelgeving betreffende zeevisserij.

De staat Guyana heeft bovendien, oneigenlijk gedreigd Surinaamse ondernemingen, te stremmen in hun zakelijk verkeer, terwijl zulks indruist tegen ieder beginsel van het Caricom verdrag.

De Guyanese vicepresident, Bharrat Jagdeo, is bezig zichzelf en zijn land echter tot een schurkenstaat te verklaren waar recht en wet niet gelden door Surinaamse bedrijven te bedreigen die geheel handelen volgens de richtlijnen welke vastgesteld zijn in de Caricom-wetgeving, is Udo Karg, voorzitter van de Surinaamse Seafood Associatie (SSA) tevens directeur van visverwerkingsbedrijf Suvveb NV, van oordeel.

Karg voert verder aan dat Jagdeo zijn falen wil schuiven in de schoenen van Suriname en de Surinaamse overheid. Guyana heeft te maken met visbestanden die overbevist zijn en niet snel genoeg herstellen.

Jagdeo, die toen president was in zijn land, heeft ervoor gezorgd dat er overbevissing heeft kunnen plaatsvinden. Er is toen niet voor gekozen om visserij middels beleid beter te beheren en duurzaam te maken. “Hij criminaliseert zijn eigen bevolking want hij stuurt ze om te komen stelen in onze wateren”, zegt Karg.

Jagdeo had deze situatie kunnen voorkomen door visserijbeleid te maken waardoor zijn mensen nu voldoende vis zouden hebben en niet genoodzaakt zijn om aan illegale visserij te doen.