fbpx

Bedrijfsleven en vakorganisaties willen annulering verhoging EBS-tarieven

GFC NIEUWSREDACTIE- De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB), de Raad van Vakcentrales in Suriname (Ravaksur) en de Progressieve Vakcentrale-47 zijn tegen het doorvoeren van de tariefaanpassingen door de Energiebedrijven Suriname (EBS).

De Surinaamse regering zou eerst met een plan voor gezondmaking van het bedrijf moet komen, voordat tot tariefverhoging wordt overgegaan.

“De gezamenlijke partijen zijn weer eens teleurgesteld over het disrespectvol handelen van de regering met betrekking tot gemaakte afspraken”, schrijven de organisaties.

In het tripartite overleg waarin de overheid is vertegenwoordigd, zijn er afspraken gemaakt dat de tariefaanpassing pas plaatsvindt wanneer de bedrijfsvoering van de EBS op orde wordt gesteld.

Volgens het schrijven heeft het Energie Crisisteam dat de president heeft ingesteld, naast mondeling, ook schriftelijk het dringend advies ontvangen dat onder andere een heldere opbouw van de kostprijs en een gedegen business traject voor gezondmaking van EBS eerst overlegd moeten worden, aleer over te gaan naar tariefaanpassing.

De organisaties hebben op 22 en 23 september vergaderd over de doorgevoerde verhoging van energietarieven. Zij staan absoluut niet achter de wijze waarop en de omstandigheden waarin de tarieven worden doorgevoerd.

Daarbij verwijzen zij naar het rapport van Ernst & Young, genaamd Project Volt d.d. 20 mei 2022, waaruit misstanden en het niet transparant zijn van de EBS duidelijk naar voren komen.

BEKIJK OOK
Werkgroep start traject om Wageningen toerismerijp te maken

“Dan schets ons weer eens de verbluffende verbazing dat de regering er pertinent voor kiest het wanbeleid bij de EBS in stand te houden en onder het mom van IMF (die de verhoging zou eisen) de verhoging van de energietarieven gewoon doorvoert”.

“Dit tegen alle gemaakte afspraken en toezeggingen met vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en de vakbeweging”.

“Wij hebben ons steeds constructief opgesteld en zullen dat zeker blijven doen, derhalve zullen wij niet accepteren dat zuurverdiende gelden van de samenleving gestopt worden in een inefficiënt systeem en dus bodemloze put”.

De organisaties zeggen niet te kunnen dulden dat geld ondoordacht wordt besteed terwijl de samenleving reeds gebukt gaat onder de sociaal-economische malaise.

“De gezamenlijke partijen hebben een harde eis dat de energie tariefaanpassing wordt aangehouden/ teruggedraaid, mits aan de vooropgestelde voorwaarden die wij continue gesteld hebben wordt voldaan. Partijen zijn nu in beraad over verder te ondernemen stappen.”