Bakkerscollectief vraagt aandacht EZ-minister voor stijging prijzen grondstoffen

GFC NIEUWSREDACTIE- Het Bakkercollectief dat binnen de (WOVS) Winkeliers en Ondernemers Vereniging Suriname opereert, heeft minister Saskia Walden van EZ in Suriname aandacht gevraagd voor enkele pijnpunten inzake de kostprijs van een puntbrood.

Tijdens de ontmoeting op 5 augustus 2021 is naar voren gekomen, dat de benodigde grondstoffen zoals gist, margarine, olie en suiker voor de productie van de puntbroden enorm zijn gestegen.

Ook de vervoerskosten van de grondstoffen, de verhoogde benzineprijzen, de verhoogde huurprijzen van de panden, de aanschaf van machine-onderdelen en de opkomende verhoogde EBS- en SWM tarieven zijn de uitdagingen waarmee het Bakkerscollectief kampt.

BEKIJK OOK MEER GFC NIEUWS: Topexpert: koffie, thee, en frisdranken kunnen indirect zorgen voor vroegtijdig overlijden

De bovengenoemde pijnpunten maken, dat een verhoging van een puntbrood onvermijdelijk is. Volgens een ruwe schatting van de belangenorganisatie komt de prijs van een puntbrood op SRD 1,80.

Ze wil de samenleving echter tegemoet komen met betaalbaar brood en vraag daarom als de regering de benodigde grondstoffen kan subsidiëren.

Subsidie meel

Minister Walden benadrukt dat de regering al geruime tijd meel ten behoeve van de productie van brood subsidieert, zodat brood betaalbaar blijft. Per jaar wordt SRD 72 miljoen aan meelsubsidie gegeven.

De bewindsvrouw zegt de bezorgdheid van het Bakkerscollectief te begrijpen en is ook van oordeel dat de bakkerijen draaiende moeten worden gehouden.

De EZ-minister stelde de bakkersvertegenwoordiging gerust en gaf aan, dat de regering reeds bezig is om bepaalde aandachtspunten aan te pakken.

BEKIJK OOK MEER GFC NIEUWS: Mannen vinden vegetariër zijn maar niets en sterven liever tien jaar eerder dan dat ze stoppen met vlees eten

Minister Walden zegt dat er gekeken zal worden, om net als bij meel ook met importeurs van de andere grondstoffen afspraken te maken voor een afgesproken prijs, zodat de bakkerijen verzekerd zijn van een bepaalde prijs.

De minister van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie heeft aan het Bakkerscollectief voorgesteld om te kijken naar mogelijke onderlinge samenwerking om zo de kosten te drukken.

Afgesproken is, dat de belangenorganisatie verder zal nadenken over oplossingsmodellen, die meegenomen kunnen worden in het zoeken naar oplossingen voor de broodsector.

BEKIJK MEER GFC NIEUWS: KLIK HIER

Overige berichten