fbpx

Backtrack-route naar Guyana wordt geordend

GFC NIEUWSREDACTIE- Belanghebbenden, inclusief de plaatselijke boothouders, hebben recentelijk president Chandrikapersad Santokhi geschreven om de zogenoemde backtrack-route te legaliseren.

Tijdens het bezoek van de president aan Nickerie zijn er gesprekken gevoerd met verschillende autoriteiten in Nickerie hieromtrent.

Op basis van het schrijven van de belanghebbenden en deze gesprekken is besloten om de zaak op te pakken. Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) heeft hiertoe de opdracht gekregen om binnen afzienbare tijd met een plan van aanpak te komen tot ordening en regulering van de backtrack-route.

De backtrack-route staat bekend om de ongecontroleerde wijze van personen- en goederenverkeer tussen Suriname en Guyana, hetgeen schade toebrengt aan beide naties. Inmiddels heeft het ministerie van BIBIS verschillende betrokken diensten ontvangen op het ministerie ter bespreking van de ‘Regulering backtrack-route’.

De ministeries van Defensie, Justitie en Politie, Volksgezondheid, Financiën en Planning en anderen zijn nadrukkelijk betrokken bij de evaluatie en de verdere aanpak.

Op donderdag 28 april vond de eerste werkbespreking met de stakeholders plaats, onder leiding van Ambassadeur Shirley Ronodikromo (Juridische Aangelegenheden, BIBIS). Hierbij is een evaluatie gemaakt over de stand van zaken en de mogelijke aanpak van uitvoering.

Men was het erover eens dat er aanleg van faciliteiten nodig zijn, met betrekking tot immigratie, douane en andere havenfaciliteiten.

Het project dossier uit 2007/2008 ‘Regulering backtrack-route’, opgesteld onder leiding van de toenmalige minister van Justitie en Politie en inmiddels de huidige president, zal worden geraadpleegd en er zal worden gekeken welke aspecten een update vereisen.

BEKIJK OOK  Ondernemer doodgeschoten te Langatabiki

De verwachting is dat deze evaluatie nog eind van deze week afgerond kan worden, waarna een speciaal hiertoe samengestelde commissie de uitvoering ter hand zal nemen, waarin ook de belanghebbenden zitting zullen hebben.

‘Er komt veel bij kijken in termen van de ordening’ legde minister Ramdin voor. ‘Er zijn verschillende diensten bij betrokken zoals de douane, immigratie, maar ook politie, defensie, volksgezondheid en er moeten noodzakelijke faciliteiten worden gecreëerd om te garanderen dat de uitvoering correct en probleemloos verloopt. Daarnaast moet er ook overleg met Guyana worden gepleegd hieromtrent. Ik zal dit de komende week doen met mijn collega Hugh Todd, minister van Buitenlandse Zaken en Internationale Samenwerking.’

Minister Ramdin gaf tenslotte mee dat de regering de noodzaak van de regulering en ordening erkent zodat deze grensoverschrijdende activiteiten uit de illegaliteit kunnen worden gehaald.

De bewindsman doet een beroep op alle betrokkenen en belanghebbenden om op een constructieve wijze mee te werken zodat de illegale situatie spoedig tot het verleden kan behoren en er sprake kan zijn van een ordelijk grensverkeer ten voordele van beide landen.