fbpx

AWJ gaat na hoe masteronderzoekingen beleid kunnen aanscherpen

GFC NIEUWSREDACTIE- De afgestudeerden Naomi Caupain en Selvin Bisschop die in het kader van hun masterstudie onderzoek hebben verricht in onderwerpen die direct betrekking hebben op de beleidsgebieden arbeid en jeugd, hebben op verzoek van het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AWJ) een presentatie over hun onderzoekingen gegeven aan minister Steven Mac Andrew en zijn staf.

Twee weken gelegen hadden beide onderzoekers reeds hun thesissen aangeboden aan de minister. De onderwerpen waarop ze zijn afgestudeerd zijn: Kinderarmoede in Suriname en Data imputatie technieken: een toepassing op Census Arbeidsinkomen.

De onderzoekers hebben de masteropleiding Research Methods onlangs succesvol afgerond aan the Institute for Graduate Studies and Research (IGSR) van de Anton de Kom Universiteit van Suriname.

De onderzoekingen hebben de bijzondere aandacht van het ministerie omdat deze direct de beleidsgebieden van het ministerie raken.

Tegen deze achtergrond vond de minister het noodzakelijk dat bepaalde werkarmen en onderdelen van het ministerie geïnformeerd moesten worden over de inhoud en resultaten van het onderzoek met de bedoeling dat het beleid wordt aangescherpt en om ontwikkelde onderzoeksmethoden eventueel toe te passen bij de voorbereiding van het beleid.

BEKIJK OOK
Brokopondo staat op de agenda van AWJ

Bij de presentaties waren daarom aanwezig vertegenwoordigers van: de commissies Armoedegrensbepaling, de Nationale Loonraad en de directie van Jeugdzaken.

Partijen hebben met elkaar van gedachten gewisseld over verschillende aspecten van de onderzoekingen en voor de staf van het ministerie hebben de presentaties inzicht verschaft in de aanpak van kinderarmoede en een rechtvaardige inkomensverdeling van werkzamen in loondienst.

Op basis van de gepresenteerde cijfers is het ministerie ervan overtuigd dat kinderen een groot risico lopen en daarom meer bescherming genieten.

Het ministerie is in elk geval vastberaden armoede onder kinderen in te dammen om hen een gezonde en onbezorgde toekomst te garanderen. In dit kader heeft minister Mac Andrew aangegeven, dat hij begin volgend jaar een Commissie Kinderarmoede wil instellen. Ook de loonkloof tussen mannen en vrouwen heeft de bijzondere aandacht van het ministerie.