Justitieminister Amoksi verbreekt stilzwijgen over uitzetting Asawini

kenneth amoksi brasilia 1

GFC NIEUWSREDACTIE- De Surinaamse minister van Justitie en Politie, Kenneth Amoksi, heeft na ruim een week het stilzwijgen verbroken rond de uitzetting van activist Regita ‘Asawini’ Edenburg.

In het avondjournaal van staatsmedium STVS beweert de minister dat de uitzetting niets te maken had met het cyanidevraagstuk in het district Brokopondo en acties die zijn ondernomen door het Volkstribunaal waar Asawini deel van uitmaakte om verdere vervuiling van het stuwmeer te stuiten.

De minister beweert dat Asawini mensen in Brokopondo opriep om een militaire training te volgen. Op grond hiervan is haar verblijfsvergunning in februari ingetrokken en werd ze vanaf dat moment opgespoord door de politie.

De politie van Brokopondo blijkt in tegenstelling tot beweringen van de minister niet op de hoogte te zijn van een opsporing. Ook heeft de politie nooit een opsporingsbericht gelanceerd.

“De mevrouw heeft een demarcatiebord geplaatst bij Kraka aangevende dat vanaf Kraka tot aan de grens met Brazilië, Saramaccaans grondgebied is. Zij heeft ook geparticipeerd in de oprichting van het Saramacca Volkstribunaal”, benadrukte Amoksi.

Ook in de case met betrekking tot de cyanidevervuiling is volgens de minister gebleken dat Asawini door zeker een vijftiental mannelijke volgelingen is begeleid, om ondernemers te intimideren dat ze uit het gebied moeten vertrekken. Dit heeft ook geresulteerd in een aangifte van bedreiging en diefstal tegen haar.

De uitspraken van de minister zijn echter tegenstrijdig, omdat desbetreffende aangifte is ingetrokken vanwege gebrek aan bewijs.

OOK INTERESSANT
Organic Movement: Institutionele corruptie bij bouw vergaderzaal DNA

In plaats van Asawini in vrijheid te stellen, werd ze op het politiebureau echter geconfronteerd met het besluit dat haar verblijfsvergunning sinds februari is ingetrokken. Vanwege haar status werd ze in vreemdelingenbewaring geplaatst. Daags daarna werd ze geconfronteerd met uitzetting.

In een uitgebreid interview LIM FM heeft Asawini dinsdagmiddag uit de doeken gedaan wat haar allemaal is overkomen, vanaf haar arrestatie.

Zij stelt dat ze in feite ontvoerd en gegijzeld is. De wetten zijn niet nageleefd. Zij heeft geen enkele mogelijkheid gekregen om contact te maken met haar familie. Terwijl ze de Nederlandse nationaliteit bezit, zou zij op basis van een Surinaams paspoort worden uitgezet. Zij heeft hierover trammelant gemaakt bij de Franse politie. Het paspoort is uitgegeven door het Centraal Bureau voor Burgerzaken op verzoek van de Vreemdelingendienst.

Aan Asawini werd woensdag voorgehouden dat zij naar minister Amoksi werd gebracht, wat niet bleek te kloppen. Zij moest in een auto stappen met donkere ruiten en kreeg te horen dat ze het land uitgezet werd. Eerst werd aangegeven vanuit Zanderij, maar op een gegeven moment reed het voertuig richting Albina, Marowijne.

Zij vroeg aan de agenten waar ze haar naartoe brachten. Uiteindelijk zei een vrouwelijke agent dat ze richting Frans-Guyana gingen. De Franse autoriteiten namen echter geen genoegen met de documenten, waardoor zij teruggebracht moest worden naar Suriname.

OOK INTERESSANT
VHP gaat recordbedrag investeren om met verkiezingswinst vandoor te gaan in 2025

Bij terugkeer in Paramaribo zaterdag kreeg Asawini bezoek van vicepresident (vp) Ronnie Brunswijk die overigens zaterdag telefonisch al contact had met haar. Volgens Asawini bleef Brunswijk erbij dat hij geen kennis droeg van de uitzetting. Hij zou hierover ook contact opnemen met de president.

Brunswijk zou haar ook gevraagd hebben om op zijn kabinet te komen werken. Hij heeft er moeite mee dat zij in het Volkstribunaal zit. Asawini legde uit dat zij geen politiek werk verricht maar als activist opkomt voor Inheemse en Tribale volken. Zij zet zich in voor uitvoering van de internationale vonnissen om onder andere de grondenrechten te erkennen. Nadat zij haar standpunt duidelijk heeft gemaakt aan de vp, heeft zij niks meer van hem gehoord.

Asawini geeft te kennen dat zij zich niet meer veilig voelde in Suriname. Daarom heeft zij besloten vrijwillig het land te verlaten. Zij moest bij de Vreemdelingendienst een verklaring ondertekenen, waarbij zij afziet van het kortgeding tegen de Staat. Ook mag zij Suriname een jaar lang niet binnenkomen.

Asawini heeft het document ondertekend, omdat zij uit het land wilde. Zij laat doorschemeren dat ze kan afzien van het kort geding, maar ze zal wel een rechtszaak aanspannen tegen de Staat.

Asawini heeft verder alle steun gekregen van de Nederlandse ambassade bij het verlaten van het land.