fbpx

Assuria neemt afstand van besluiten aandeelhoudersvergadering Hakrinbank

GFC NIEUWSREDACTIE- Op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de Hakrinbank van 30 augustus was de aandeelhouder Assuria genoodzaakt geen decharge te verlenen tijdens de behandeling van de jaarrekening 2020.

Dit besluit is genomen vanwege de ondemocratische wijze waarop de vergadering geleid werd, waarbij aandeelhouders met kritische vragen over de jaarrekening, het beleid en het toezicht op dat beleid de mond werd gesnoerd door de President Commissaris, Humphrey Schurman, ondersteund door de directeur, Rafiek Sheoradjpanday, waardoor deze vragen onbeantwoord bleven.

De weigering van President Commissaris Schurman om een uit de vergadering voorgestelde motie, ondersteund door een significant deel van de aandeelhouders, in behandeling te nemen, was ook een heet hangijzer.

De motie handelde over het instellen van een onafhankelijke integriteitscommissie voor het onderzoeken van klachten over grensoverschrijdend gedrag tegenover vrouwen op de werkvloer door Directeur Sheoradjpanday.

BEKIJK OOK
Jonge Surinaamse Nederlander en bewoners ruimen centrum Para op

Uiteindelijk is deze motie pas bij de afsluiting van de vergadering rond half 4 in de ochtend behandeld en door de nog enkele in de vergadering aanwezige aandeelhouders, waaronder de Staat Suriname, afgewezen.

Deze gang van zaken heeft Assuria ertoe bewogen om staande de vergadering ook haar voordracht voor herbenoeming van de heer drs. Gerry Liauw Kie Fa RA in te trekken.

Assuria zal zich te allen tijde inzetten voor verantwoord en integer ondernemerschap en prudent beleid. Deze waarden heeft zij hoog in het vaandel.

Assuria heeft deze waarden echter niet gereflecteerd gezien in de aansturing en besluiten van de vergadering. Hetgeen voor haar de aanleiding is geweest om daarvan afstand te nemen.