fbpx

Assuria heeft Gopi niet voorgedragen als directielid Hakrinbank

GFC NIEUWSREDACTIE- Assuria heeft met grote verontwaardiging kennis genomen van een bericht in de media dat Ashwin Gopi door haar – in haar hoedanigheid van aandeelhouder van de Hakrinbank N.V. – voorgedragen is voor de functie van Chief Commercial Officer.

Assuria wenst met klem te benadrukken dat zij nimmer voordrachten heeft gedaan voor invulling van vacante directiefuncties bij de Hakrinbank.

Gekwalificeerde aandeelhouders van de Hakrinbank hebben op grond van de statuten het recht om voordrachten te doen voor de invulling van posities in de raad van commissarissen van de onderneming.

In dit verband heeft Assuria de voordracht ondersteund voor herbenoeming van het huidige – door de Centrale Bank van Suriname goedgekeurde – raadslid, Gerry Liauw Kie Fa RA, op de aandeelhoudersvergadering van maandag 29 augustus. Dit heeft Assuria gedaan op basis van de specialistische kennis en ervaring van Liauw Kie Fa, waaraan dringende behoefte bestaat binnen de bank.

BEKIJK OOK
LVV informeert ondernemers over exportmarkten Trinidad en Barbados

Assuria hecht veel waarde aan de principes van good governance en hanteert een beleggingsbeleid waarbij alleen wordt belegd in ondernemingen die deze principes ook respecteren.

“Wij betreuren het dat organen binnen de Hakrinbank van wie verwacht mag worden dat die de corporate governance structuur behoren te kennen bewust ervoor kiezen om de media te voorzien van onjuiste informatie in een vermoedelijke poging de publieke opinie onzuiver te beïnvloeden,” zegt het bedrijf.

In lijn met haar beleid heeft Assuria als aandeelhouder van de Hakrinbank zich altijd beijverd voor objectieve ondersteuning van de groei van het bedrijf met inachtneming van de wet- en regelgeving en de principes van goed bestuur en zal dat ook in de toekomst blijven doen.