fbpx

Armoedegrens vastgesteld op SRD 5.428,- voor een volwassene

GFC NIEUWSREDACTIE- De regering van Suriname heeft in haar vergadering van 1 maart besloten om de armoedegrens per december 2022 vast te stellen op SRD 5.428,- voor een volwassene.

Hiermee heeft de regering het voorstel met betrekking tot actualisering van de armoedegrens van de multidisciplinaire werkgroep Armoedegrensbepaling goedgekeurd.

De werkgroep heeft het nodige onderzoek verricht en is op basis van haar bevindingen gekomen op het bedrag van SRD. 5.428,- voor 1 volwassene per december 2022.

Naar aanleiding hiervan had het ministerie van Arbeid Werkgelegenheid & Jeugdzaken (AWJ) het voorstel gedaan aan de regering om op basis van de bevinding van de werkgroep, officieel de armoedegrens vast te stellen per volwassene.

Het vaststellen van een armoedegrens is een noodzakelijke voorwaarde voor de regering bij de uitvoering van beleidsprogramma’s, vooral programma’s gericht op duurzame bestrijding van armoede in ons land. Hiertoe is de behoefte aan concrete informatie over de armoede situatie in ons land een must.

OOK INTERESSANT
Ramdin aan Speciaal Gezant Slavernijverleden: ‘Excuses moeten hier plaatsvinden’

Het bestrijden van armoede wordt door de overheid middels een integrale aanpak benaderd, waarbij meerdere ministeries een rol te vervullen hebben, meldt het ministerie van Arbeid.

Tegen deze achtergrond achtte het ministerie het nodig om een multidisciplinaire werkgroep armoedegrensbepaling in het leven te roepen in juli 2021 met de specifieke taak om de armoedegrens vast te stellen.

Gezien het belang van deze werkgroep, heeft de regering in de vergadering van 1 maart daarom eveneens besloten de zittingstermijn van deze werkgroep te verlengen met een periode van 2 jaren.

De werkgroep heeft mandaat om relevante ontwikkelingen te monitoren en maandelijks de armoedegrens vast te stellen en desgewenst de minister van AWJ, de Raad van Ministers en/of Regeringsraad gevraagd en ongevraagd te informeren over relevante vraagstukken.