Armoedebestrijding en tegengaan heap leaching op agenda regeringsraad

regering chan

GFC NIEUWSREDACTIE- De Surinaamse regering heeft zich tijdens een overlegmoment van de regeringsraad diepgaand gebogen over actuele vraagstukken binnen de samenleving en zijn er enkele maatregelen besproken.

Het betreft acties inzake armoedebestrijding en het tegengaan van milieuvervuiling, die wordt veroorzaakt door gebruik van giftige chemicaliën in de goudwinning.

Tijdens de regeringsraad is het scholenproject diepgaand besproken. Binnenkort komt er samen met vicepresident Ronnie Brunswijk, first lady Mellisa Santokhi-Seenacherry, een clusterteam van ministers en deskundigen een integrale vergadering over voedingsprojecten voor scholen. Dit in het kader van de armoedebestrijding. Het betreft onder andere het broodjes- en melkproject. De bedoeling van de vergadering is ook om scholen waar er behoefte is, in beeld te brengen.

Binnen de raad is verder van gedachten gewisseld over het gebruik van chemicaliën in de kleinschalige goudsector, die schadelijk zijn voor het milieu.

De regering heeft onder voorbehoud – ten laste van de begroting van Natuurlijke Hulpbronnen voor het dienstjaar 2023 – een bedrag goedgekeurd om deze zogenoemde “heap leaching” tegen te gaan en daarmee milieuvervuiling een halt toe te roepen.

OOK INTERESSANT
Suriname behaalt derde evaluatie bestuursraad IMF

Verder heeft de regering haar goedkeuring gegeven aan het project betreffende het aanleggen van een verbindingsweg tussen Wakai (Nickerie) en Apoera (Sipaliwini). De grensplaats zal hierdoor sneller en veiliger bereikbaar zijn, met voordelen voor de afzet van producten en diensten.