Arme mensen in Suriname worden armer, politici en zakenlieden juist rijker

meisje armoede

INGEZONDEN- Steeds wanneer ik het woord vooruitgang hoor uit de monden van politici neem ik de moeite om na te gaan of er hiervan inderdaad sprake is.

Vooruitgang is een woord dat heel erg rekbaar is.

Bedoelen politici daarmee verbetering? Maar verbetering voor wie en in welke mate?

Aangezien ik geen politieke kleur heb, heb ik als voordeel dat ik zaken in Suriname objectief kan beoordelen.

En de realiteit is dat er de laatste veertig jaar voor de arme mensen in ons land geen zichtbare verbeteringen merkbaar zijn.

Dat is geenszins het geval. Het is de laatste jaren juist opvallend dat steeds meer mensen het in financieel opzicht zwaarder hebben gekregen.

Ik durf te stellen dat er juist achteruitgang is, en nota bene in zeer hoge mate.

De zwakkeren lijken het juist steeds moeilijker te krijgen en worden vanuit alle hoeken financieel uitgekleed door de rijke elite en politieke bonzen.

OOK INTERESSANT
Suriname onder Santokhi, zou een ander het beter doen?

Het zijn de kwetsbaren die steeds armer worden en de politici die samen met hun bevriende zakenlui meer kapitaal opbouwen.

Met uitzondering van de periode Venetiaan kan ik mij geen tijdperk in Suriname heugen waarin het belang van de have-nots prevaleerde.

Wanneer u zichzelf rekent tot de Surinaamse middenklasse of onderklasse, houdt u er dan alstublieft in het vervolg rekening mee dat het woord vooruitgang dat komt uit de mond van een politicus geen betrekking heeft op u.

Met vooruitgang bedoelen politici een veel beter leven voor zichzelf, hun vrienden, familieleden en zakenrelaties.

R. Pinas

DISCLAIMER: Publicatie van ingezonden stukken houdt niet in dat de redactie het eens is met de inhoud.