fbpx

Arme landen vragen klimaatcompensatie tijdens COP27

GFC NIEUWSREDACTIE- Afgevaardigden uit bijna 200 landen gaven zondag de aftrap voor de VN Klimaattop in Egypte.

De Conference of the Parties (COP27) van dit jaar vindt plaats in Sharm el-Sheikh. Dit tegen de achtergrond van extreme weersomstandigheden wereldwijd, een energiecrisis dat veroorzaakt is door de oorlog in Oekraïne, en wetenschappelijke gegevens die herhalen dat de wereld niet genoeg doet om de CO2-uitstoot aan te pakken en de toekomst van onze planeet.

Tijdens deze bijeenkomst zal er gesproken worden over het compenseren van ontwikkelingslanden voor de toenemende schade als gevolg van de opwarming van de aarde.

Regeringen hopen tijdens de COP27-top in Sharm el-Sheikh, oplossingsmodellen te creëren om de ergste gevolgen van de opwarming van de aarde af te wenden. Daarnaast zal ook een hele reeks crises, onder andere de landoorlog in Europa en ongebreidelde inflatie bediscussieerd worden.

De klimaatconferentie in Egypte zal naar verwachting beslissen of ontwikkelde landen compensatie moeten bieden aan kwetsbare staten die getroffen zijn door klimaatgerelateerde rampen.

De COP27-top volgt op een jaar van dergelijke rampen, zoals overstromingen waarbij meer dan 1.700 mensen in Pakistan omkwamen en een droogte die gewassen verdorde in China, Afrika en de VS. Dat heeft de vraag van ontwikkelingslanden naar een speciaal “Loss and Damage fonds” geïntensiveerd. Maar met rijke landen die zich verzetten tegen dergelijke oproepen, is de kwestie al jaren vastgelopen.

BEKIJK OOK
Vervolggesprekken Suriname en Brazilië voeren over verscherping cyber security en aanpak digitale veiligheid

In de VN klimaatbesprekingen, verwijst de uitdrukking “Loss and Damage” naar kosten die al worden gemaakt door klimaatgerelateerde weersextremen of effecten, zoals stijgende zeespiegels.

De klimaatfinanciering was tot nu toe gericht op het terugdringen van de uitstoot van kooldioxide in een poging de klimaatverandering te beteugelen, terwijl ongeveer een derde daarvan naar projecten ging om gemeenschappen te helpen zich aan te passen aan toekomstige effecten.

Maar er is nog geen overeenstemming over wat als “verlies en schade” moet worden beschouwd bij klimaatrampen – waaronder beschadigde infrastructuur en eigendommen, evenals moeilijker te waarderen natuurlijke ecosystemen of culturele activa zoals begraafplaatsen.