Ambassadeur Blankendal overhandigt geloofsbrieven aan President Guyana

brief1

GFC NIEUWSREDACTIE- Op dinsdag 5 april jongstleden heeft H.E. Liselle Blankendal, Buitengewoon en Gevolmachtigd Ambassadeur van de Republiek Suriname in Guyana haar geloofsbrieven aangeboden aan de President van Guyana, Z.E. Mohamed Irfaan Ali. 

Tijdens deze ceremonie werd de bilaterale samenwerking tussen beide landen aangehaald alsook gevoelige kwesties die op hoger niveau zullen worden besproken en opgelost zullen worden.

De Ambassadeur gaf aan dat de olie- en gassector in beide landen in opkomst is. Deze moet ervoor zorgen dat dit op een milieuvriendelijke en duurzame manier wordt uitgevoerd, wat gunstig is voor de mensen in beide landen, om duurzame groei en ontwikkeling te realiseren.

‘We hebben hetzelfde doel en dezelfde toewijding aan onze huidige en toekomstige generaties en zijn overeengekomen om samen te werken’ benadrukte de Ambassadeur.

Zowel Suriname als Guyana gaan in hun ontwikkeling naar een duurzame economie die de transitie zal maken van op koolstof gebaseerde energie naar groene energie.

OOK INTERESSANT
Aanpassing btw-tarief op brandstof uitgesteld na gesprek met vakbonden

Sinds het aantreden van beide regeringen in 2020 is de relatie verheven naar een hoger niveau. Met de ondertekening van het Platform voor Strategische Dialoog en Samenwerking (SDCP), in november 2020 zijn er enkele activiteiten al tot stand gekomen, vooral ontwikkelingen die gericht zijn op infrastructuur, landbouw, veiligheid, gezondheid en handel.

Ook is er gesproken over de succesvolle en zeer goed bezochte Internationale Energie Conferentie Expo die door Guyana werd georganiseerd. Suriname zal volgend jaar weer deelnemen aan deze conferentie.

Tijdens het bilateraal onderhoud met de President kwam naar voren dat er van 19 tot en met 21 mei 2022 een landbouwconferentie in Guyana zal plaatsvinden. Het voorstel is om een gezamenlijke presentatie te doen tijdens deze conferentie.

Er is aangegeven dat het belangrijk is dat Suriname aangeeft welk landgoed geïdentificeerd is geworden voor het uitoefenen van landbouw conform de afspraken voortvloeiend uit de energieconferentie van februari 2022. Suriname had tijdens deze conferentie aangegeven de voedselschuur voor de regio te worden.

OOK INTERESSANT
Lerarenbonden in Suriname eisen gesprek met minister over onderwijskwesties

Wat visvergunningen betreft vroeg President Ali uitdrukkelijk naar de status daarvan in de hoop op zichtbare resultaten op korte termijn. Met betrekking tot de brug over de Corantijn rivier is er verzocht om de gemaakte technische afspraken na te komen.

De Ambassadeur gaf aan dat het een zeer grote eer is om als Ambassadeur van Suriname in Guyana te dienen.

Zij heeft beloofd alles in het werk te stellen om de bestaande vriendschap en partnerschap verder te versterken en de gemeenschappelijke doelen van vrede en welvaart te bevorderen.