Suriname kan veel leren van gewezen president Ronald Venetiaan

INGEZONDEN Wij kunnen ontzettend veel leren van gewezen president Ronald Venetiaan over de wijze waarop wij Suriname uit het moeras moeten trekken.

Venetiaan heeft toentertijd een land overgenomen dat er heel slecht voor stond na het wanbeleid van zijn voorganger J. Wijdenbosch. Velen hadden toen de indruk dat de situatie hopeloos was. Suriname zou niet meer te redden zijn, wij waren bankroet, werd steeds geopperd.

Maar het is Venetiaan geweest die met tactvol beleid, samen met governor A. Telting en minister H. Hildenberg, in staat is geweest om de rails weer op het juiste spoor krijgen. En dat, zonder de gemeenschap al te veel te laten lijden.

BEKIJK OOK MEER GFC NIEUWS: Je kunt liever wel dan niet gevaccineerd zijn, zegt VrouwenCollectief

Venetiaan is altijd een man geweest die respect afdwong door zijn kunde, taalgebruik, inzichten, beschaafdheid en bovenal zijn eerlijkheid, principes en eenvoud.

Het is om die reden erg jammer dat zijn deskundigheid in deze erg moeilijke fase waarin Suriname zich nu doorheen worstelt niet optimaal wordt benut.

Ik ben ervan overtuigd dat hij een wezenlijke bijdrage zou kunnen leveren aan het oplossen van heikele kwesties. Het zou erg handig zijn indien de huidige bewindsvoerders deze oprechte en kundige oud- president op frequente basis consulteren en zijn adviezen serieus in overweging nemen.

R. Pinas

Overige berichten