fbpx

Algemene Bond Personeel Milieubeheer had constructief gesprek met minister Ramdin

GFC NIEUWSREDACTIE- De Algemene Bond Personeel Milieubeheer (ABPM) en de Confederatie voor Organisaties van Landsdienaren (COL) in Suriname verwelkomen het besluit van de minister van Openbare Werken om de buitengewone verzekering SOR te introduceren op dit ministerie.

Dit is op woensdag gezegd aan minister Albert Ramdin als de afgevaardigde van president Chandrikapersad Santhoki. Op zich had deze ontmoeting een constructief en veelbelovende verwachting, meldt APBM.

Ondersteund door de COL had de ABPM een bespreking over de uitvoering van punten die jarenlang niet en of niet correct worden uitgevoerd.

De COL en de ABPM stellen evenwel als voorwaarde dat introductie van de SOR, zoals minister Riad Nurmohamed dat heeft uitgevoerd moet gelden voor alle medewerkers, die aan de criteria voldoen – volgens een schema die met de desbetreffende bond is overeengekomen, of nog moet worden overeengekomen.

De introductie van de SOR is als prominent punt opgenomen in het wensen pakket van de Werknemers Organisatie Openbare werken (WOOW).

Vernomen wordt dat de ABPM op advies van de minister van Openbare Werken zich beijvert om ook kosten gepaard gaande met overlijdende en crematie, ter aarde bestelling als eis in het onderhandelingspakket zal opnemen.

Voor wat betreft de overige punten van de ABPM ging de bespreking over de exclusieve punten: verstrekking van veiligheid schoeisel en andere bijbehorende attributen inclusief t.w.k., vanaf 1 januari 2017, kleding geld, rechtspositie van medewerkers, trainingen, uitbetaling van medewerkers, die nog steeds niet ontvangen, betaling waarnemingstoelage, verzelfstandiging, loopbaanontwikkeling, vaste dienst, stukken die door vertraging niet vorderen bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en het Kabinet van de President.

Partijen hebben afgesproken het overleg te hervatten, waarbij spijkers met koppen zullen worden geslagen over de feitelijke uitvoering. Definitieve principebesluiten zullen aan de leden van de ABPM worden voorgelegd.

Intussen kan worden gemeld dat de ABPM wel al met het ministerie zelf in het departementale Overleg Orgaan werkt aan andere punten.