fbpx

Al 1.3 miljard aan sociale steun in 2022 uitbetaald

GFC NIEUWSREDACTIE- De Surinaamse regering heeft voor 2022 – tot en met november – een totaalbedrag van SRD 1.3 miljard aan sociale bijdragen uitgekeerd.

Het gaat om steun in de vorm van de algemene kinderbijslag (AKB), algemene oudedagsvoorziening (AOV), financiële bijstand voor mensen met een beperking en de financiële bijstand voor zwakke huishoudens. Het bedrag komt uit de begroting van SRD 38 miljard.

Minister Albert Ramdin presenteerde deze cijfers tijdens een regeringspersconferentie dinsdag. Hij gaf aan dat de regering daarnaast ook heeft bijdragen aan het Pensioenfonds, de gezondheidszorg, onderwijs, brandstof-, ebs- en overige objectsubsidies. Het totaalbedrag aan subsidies en sociale bijdragen is SRD 9.2 miljard uit de begroting van 38 miljard. De regering is voornemens over te stappen van object- naar subjectsubsidie.

Op basis van discussies wordt nagegaan waar subsidie wel nodig is. Zo zal er ook een integraal sociaal programma worden uitgevoerd, waarvan ook moet worden vastgesteld wie hiervoor in aanmerking moeten komen.

“De regering is”, aldus minister Ramdin, “niet nu ineens begonnen met een sociaal programma.” De bewindsman merkt op dat de sociale voorzieningen reeds geruime tijd worden uitgekeerd, niet alleen die welke een wettelijke onderbouw hebben, maar ook niet gereguleerde sociale voorzieningen.

BEKIJK OOK
Implementatie wet verbod op auto’s ouder dan 8 jaar per 1 februari

Ten aanzien van de vier voorzieningen, die een zekere mate van wettelijke onderbouw hebben, te weten: AOV, AKB en de financiële bijstanden, zegt de regeringsfunctionaris dat er vanaf aantreden van de regering reeds de zorg en een duidelijk beleid bestond.

Minister Ramdin: “Vanaf september 2020, dus binnen drie maanden nadat de regering aanzat, zijn de verhogingen begonnen. AOV is van SRD 525 vier keren verhoogd naar SRD 1250 in maart 2022. AKB is van SRD 50 per kind verhoogd naar SRD 125. De financiële bijstand voor mensen met een beperking van SRD 325 naar SRD 1750 en de financiële bijstand voor zwakke huishoudens van SRD 33 naar SRD 1250.”

De bewindsman spreekt van forse verhoging. Hij onderkent dat deze misschien niet voldoende zijn, maar zegt dat ze niet gebleven zijn waar ze waren.