Afvaardiging Nederlandse VNG brengt bezoek aan het district Saramacca

meeting

GFC NIEUWSREDACTIE- Een afvaardiging van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft op woensdag 6 april 2022, een bezoek gebracht aan het district Saramacca. De vertegenwoordiging bestond uit Maarten Beks, Irene ten Teije en Gilbert van Dijk.

De afvaardiging van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), is sinds 4 april in Suriname aanwezig voor oriëntatie en om met de districtscommissarissen van gedachten te wisselen over de mogelijkheden voor samenwerking en na te gaan welke ondersteuning er geboden kan worden.

De districtscommissaris van Saramacca, Sherin Bansi-Durga, heeft de delegatie ontvangen voor overleg. Hierin werd zij bijgestaan door staf en leden van de Agrarische Advies Raad Saramacca (A.A.R).

Tijdens de bespreking tussen het Commissariaat en de afgevaardigden van de VNG zijn de volgende zaken aan de orde gekomen:

  1. Verlening technische bijstand voor het opleiden en trainen van jonge melkveeboeren;
    b. Training van personeel voor plantvermeerdering ten behoeve van de tuinbouwsector met name, de fruitteelt;
  2. Technische assistentie en training van boeren aan de tropen aangepaste kassenteelt;
    d. Technische assistentie en opleiding voor bestuurders van waterschappen in het district Saramacca.
  3. Na het formeel deel heeft de delegatie van de VNG, veldbezoeken gebracht aan Zudo Tropical Fruits in het ressort Kampong Baroe, gevolgd door een bezoek aan de Uitkijkpolder te Jarikaba en vervolgens zijn de veldbezoeken afgesloten bij melkveehouder Ganpatsing.
OOK INTERESSANT
Beruchte luchtvaartmaatschappij Air Peace vliegt binnenkort met Braziliaanse Embraer E175 toestellen