Aftrap fase 1 landelijk woningbouwprogramma

Onthulling naambord Reeberg 960x637 1

GFC NIEUWSREDACTIE- Op het idyllische Reeberg-terrein, gelegen in het district Wanica in Suriname is een belangrijke mijlpaal bereikt met de aanvang van Fase 1 van het Landelijk Woningbouw Programma (LWBP).

De plechtige inauguratie vond vandaag plaats, met niemand minder dan President Chandrikapersad Santokhi die de aanwezigen toesprak en het symbolische naambord onthulde.

Met poëtische precisie vergeleek het staatshoofd het leggen van een solide basis voor een huis met het leggen van een fundament voor de bredere nationale ontwikkeling.

Op een weids stuk land van 63 hectare op Reeberg zullen maar liefst 600 bouwkavels worden gerealiseerd, een toonbeeld van grootschalige ontwikkeling.

De president bracht het hartverwarmende traject van de belofte in herinnering, waarbij elk individu de kans zou krijgen op een bouwperceel, een visie die werkelijkheid werd met de aanvang van de landelijke registratie.

Van de indrukwekkende 70.000 geregistreerde deelnemers, hebben reeds 30.000 gelukkigen een bouwperceel in ontvangst mogen nemen. Echter, het feit dat velen nog geen fysieke toegang hebben tot hun toegewezen gronden vormt een knelpunt.

De regering heeft vastberaden besloten deze gebieden te transformeren en te ontsluiten. Bovendien is er gezorgd voor financiële toegankelijkheid door strategische maatregelen, waaronder het verhogen van de kasreserve voor woningbouw naar SRD 950.000.

OOK INTERESSANT
Tiener (17) zonder rijbewijs belandt in goot met zwangere vriendin

Naast deze initiatieven heeft het staatshoofd benadrukt dat er tal van investeringsprojecten in samenwerking met het bedrijfsleven in gang zijn gezet, waaronder diverse bouwprojecten. Dit uitgestrekte Reeberg-project belooft niet alleen huisvesting, maar ook werkgelegenheid en een gunstig effect op de lokale economie.

In het kader van deze monumentale gebeurtenis verkrijgt het project extra glans door de langverwachte betrokkenheid van aannemers die reeds geruime tijd wachten op uitbetalingen vanuit de overheid. Dit is een tastbare illustratie van de regering’s streven naar inclusieve vooruitgang.

Minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken (OW) benadrukte het grondige voorbereidingsproces van het Landelijk Woningbouw Programma Fase 1, en onderstreepte het belang van strikt toezicht tijdens de implementatie. Het ambitieuze plan behelst de creatie van maar liefst 2500 woonoplossingen.

Sinds het aantreden van de huidige regering, is er een nauwkeurige inventarisatie gemaakt van alle woningbouwprojecten.

Reeberg, ooit geacht moeilijk haalbaar, is nu een springlevend voorbeeld van doorzettingsvermogen. Na Reeberg zullen ook de terreinen aan de Merveilleweg en de Peprepinweg bouwrijp worden gemaakt, een aankomend project met meer dan 1200 kavels.

OOK INTERESSANT
Critici in Suriname woedend om plan 10% BTW betalen bij geldopname ATM

Nurmohamed beschouwt dit als een toonbeeld van duurzaam beleid, waarbij de gebouwde huizen daadwerkelijk een tastbare realiteit worden. In dit licht heeft de regering samenwerkingsverbanden gecreëerd met bankinstellingen, om faciliteiten te verschaffen die de ontwikkeling ondersteunen.

De complexe taak van het bouwrijp maken van de terreinen wordt toevertrouwd aan de Baitali Group en het Architectenbureau Bab. Deze belangrijke stap werd gemarkeerd door de ondertekening van het contract ter plaatse, in aanwezigheid van functionarissen van deze bedrijven en de leiding van Openbare Werken.

Mark Rommy, projectmanager van LWBP, uitte zijn oprechte dankbaarheid jegens President Santokhi, de OW-leiding, de gouverneur van de Centrale Bank van Suriname en de minister van Financiën en Planning, voor hun collectieve inzet in dit traject.

Rommy onthulde tevens dat de planning voor Fase 2 en Fase 3 reeds in volle gang zijn. Zijn woorden benadrukken het diepgewortelde streven om een overvloed aan woonoplossingen te realiseren.

Bovendien bracht hij het baanbrekende goedkeuringsproces van het allereerste public-private partnership model, dat de regering in staat stelt directe woonoplossingen te bieden aan aspirant-woningkopers, onder de aandacht. Dit momentum duidt op een veelbelovende toekomst voor Suriname’s woningbouwprogramma.