fbpx

Afgevaardigden Mulokot Foundation presenteren Wajana-kaart aan NH

GFC NIEUWSREDACTIE- André Verhoogt, Bryan Pakome en Rafael Leysner, afgevaardigden van de Mulokot Foundation hebben op 29 augustus een bezoek gebracht aan de leiding van het Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen (NH).

Middels een presentatie verzorgd door Verhoogt, lid van het uitvoeringsorgaan van Mulokot, is de sociaal maatschappelijke situatie van de Wajana gemeenschap in het zuidoosten van Suriname belicht.

Hierna vond de overhandiging van de Wajana kaart plaats, waarop de Wajana leefgemeenschappen en de grenzen van het Wajana-gebied zijn aangegeven.

Gedurende de bijeenkomst is ook de situatie rond de stroom- en watervoorziening, alsook de goudwinningsactiviteiten in het leefgebied besproken.

NH-minister David Abiamofo ging in op het beleid van het ministerie dat erop gericht is om eenieder 1×24 uur van water en stroom te voorzien.

In dit kader worden er diverse solar- en drinkwaterprojecten uitgevoerd. Het ligt in de bedoeling om rond 2024 alle dorpen in Suriname permanent van stroom en veilig drinkwater te hebben voorzien.

Met Mulokot zal worden samengewerkt. Dit, in het belang van het structureel oplossen van de problemen van de Wajana gemeenschappen, de beleidsdomeinen regarderende.

BEKIJK OOK
SSB ontwikkelt Nationale Standaard “Richtlijnen voor Klantvriendelijkheid & Klantgerichtheid

In een samenwerkende gemeenschap is communicatie op dezelfde golflengte vereist.

Minister David Abiamofo gaf aan dat in dit kader ook de afdeling Community Engagement & Development (CE&D) is opgericht. “Deze afdeling staat voor duurzame communicatie om zodoende duurzame ontwikkeling te intensiveren.”

CE&D buigt zich voornamelijk over de bescherming van de rechten van inheemsen en in stamverband levende volkeren. Dit, doet zij door middel van het hanteren van FPIC (Free, Prior and Informed Consent); gecreëerde procedures en normen, op basis van Internationale mensenrechtenwetgeving.

Het gebruiken van FPIC-procedures stelt inheemsen alsook in stamverband levenden in staat al dan niet toestemming te verlenen voor de uitvoering van projecten die hen of hun territoria raakt.

Daarnaast is het streven van FPIC om deelname aan besluitvormingsprocessen aan te moedigen.

Het contact tussen CE&D, en stichting Mulokot, vloeit voort uit de op 8 augustus gehouden presentatie over de sociaal maatschappelijke status alsook de rechten van de Wajana-inheemsen.