Adek start certificaatopleiding in de rechtswetenschappen

GFC NIEUWSREDACTIE- Indachtig het feit dat juristen breed inzetbaar zijn, heeft de Faculteit der Juridische Wetenschappen het voornemen om binnen afzienbare tijd van start te gaan met een avond certificaatopleiding in de rechtswetenschappen.

Deze opleiding is in tegenstelling tot de bestaande Bachelor – en Masteropleiding een deeltijdse avondopleiding en is speciaal bedoeld voor degenen die op langere termijn een wetenschappelijke titel willen verwerven.

Alvorens nadere invulling wordt gegeven aan de realisatie van dit voornemen, wenst de faculteit eerst een peiling te doen betreffende de behoefte die er bestaat aan een dergelijke opleiding.

De certificaatopleiding is gericht op de rechtsgeleerdheid en is geen Hoger beroepsopleiding (HBO). De vakken Juridische & Academische vaardigheden en Methode & Technieken van onderzoek worden daarom bij deze opleiding geïntegreerd.

Het behalen van een certificaat betekent dat een onderdeel van het totale programma van een betreffende studierichting gehaald is.

Beschikt u minimaal over een VWO diploma en bent u ergens werkzaam maar geïnteresseerd om in uw vrije tijd additionele kennis in de rechtswetenschap op te doen, dan kunt u zich tot en met 15 juni 2021, registeren via onderstaande link:

https://form.jotform.com/avond…/adekus

https://www.uvs.edu/certificaat-opleiding-in-de…/

Overige berichten