fbpx

Acties vakbonden en bedrijfsleven tegen verhoogde stroomtarieven afgeblazen na uitnodiging regering

GFC NIEUWSREDACTIE- De acties die maandag zijn aangekondigd door vakbonden en het bedrijfsleven tegen de verhoging van stroomtarieven in Suriname is afgeblazen na een uitnodiging van de regering.

Personeelsleden van veel bedrijven zouden de werkvloer vandaag om 11.00 uur verlaten. Geprotesteerd zou worden tegen de 10% verhoging van de stroomtarieven die september zouden worden doorgevoerd.

De regering heeft besloten om de verhoging met een maand aan te houden.

Op 22 en 23 september hebben vertegenwoordigers van de besturen van de VSB, AFSA, C47 en RAVAKSUR vergadert over de doorgevoerde verhoging van energietarieven. Partijen staan absoluut niet achter op de wijze waarop en de omstandigheden waarin de tarieven worden doorgevoerd.

In het tripartite overleg waarin de overheid in vertegenwoordigd is, zijn er duidelijke afspraken gemaakt dat de tariefsaanpassing, pas dan plaatsvindt wanneer de bedrijfsvoering van de Energie bedrijven (EBS) op orde wordt gesteld.

Het Energie Crisisteam ingesteld door de president heeft naast mondeling, ook schriftelijk het dringend advies ontvangen dat o.a. het onmiddellijk corrigeren van de misstanden over governance en inkoop, een heldere opbouw van de kostprijs en een gedegen business traject voor gezondmaking van EBS eerst overlegd moeten worden, aleer over te gaan naar tariefaanpassing.

Er is door alle partijen verwezen naar het rapport van Ernst & Young genaamd Project Volt van 20 mei 2022 waaruit misstanden en het niet transparant zijn van de EBS duidelijk naar voren komt. Ook het door de president zelf ingestelde EBS-crisisteam heeft aantal misstanden duidelijk in kaart gebracht.

BEKIJK OOK
Lijk met kap- en snijverwondingen opgevist uit Surinamerivier

“Dan schets ons weer eens de verbluffende verbazing dat de regering er pertinent voor kiest, het wanbeleid bij de EBS instant te houden en onder het mom van IMF-eisen de verhoging van de energietarieven gewoon doorvoert. Dit tegen alle gemaakte afspraken en toezeggingen met vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en de vakbeweging. Ook binnen het Tripartite orgaan was er consensus tussen vakbeweging en bedrijfsleven dat deze aanpassing niet opportuun is.”

“Wij hebben ons steeds constructief opgesteld en zullen dat zeker blijven doen, derhalve zullen wij niet accepteren dat zuurverdiende gelden van de samenleving gestopt worden in een inefficiënt systeem en dus bodemloze put.”

“In deze tijd waar de samenleving reeds gebukt gaat onder de sociaaleconomische malaise kunnen partijen niet blijven dulden dat gelden ondoordacht worden besteed.”

“De gezamenlijke partijen hebben een harde eis dat de energy tariefsaanpassing wordt aangehouden/ teruggedraaid mits aan de voor opgestelde voorwaarden die wij continue gesteld hebben wordt voldaan.”