Achteruitkijkspiegel en talloze commissies zullen crises in Suriname niet oplossen

duim omlaag

INGEZONDEN– Suriname heeft niet alleen te maken met een financieel-economische crisis.

Het land heeft al jaren ook te kampen met een crisis in de volksgezondheid, het onderwijs, de politiek en ook op het gebied van leiderschap.

Helaas zien wij anno 2022 dat de huidige regering geen antwoord heeft op de vele crisissen. Het enige dat men heel goed kan en die in principe ons verder van huis brengt is het installeren van tientallen commissies en het steeds kijken in de achteruitkijkspiegel.

Uiteraard moet je het verleden kennen om in het heden de juiste keuzes te maken, maar het steeds achteromkijken om huidige fouten, misstappen en tekortkomingen te willen goedpraten, irriteert grote delen van het volk al geruime tijd.

OOK INTERESSANT
Suriname wint van Dominica

Dat de ‘vorige regering’ het land opgezadeld heeft met grote schulden weten wij allemaal. Echter had de toenmalige leider van de VHP, nu president van het land, beloofd dat hij een plan klaar had om Suriname uit het dal te halen.

Niet alleen de oppositie, maar ook buitenlandse mogendheden zouden jaloers worden.

Nu de president en zijn kliekje geen uitweg zien, worden talloze commissies geïnstalleerd en steeds weer de oude en versleten CD van de ‘vorige regering’ afgespeeld.

Het lijkt alsof deze regering de staatsorganen buiten functie heeft gesteld en zichzelf heeft verheven tot regeerder, de justitiële dienst, de rechtspraak en de uitvoerder van eigen vonnissen.

Bestaat er een onafhankelijk Openbaar Ministerie dat met opsporing en vervolging van strafzaken bezig moet zijn conform onze grondwet? Zijn de ministers of politici zo zwak dat ze geen antwoord kunnen geven op vragen in DNA waardoor ze de pers opzoeken om de oppositie steeds zwart te maken?

OOK INTERESSANT
Huisvrouwen in Suriname vrezen financiële neergang

Wat wij willen, is dat de president met zijn regeerteam leiderschap tonen en de vele problemen die er zijn aanpakt en oplost.

Mobiliseer alle actoren en sluit niemand uit. Het land kan alleen uit deze crises worden gehaald door alle deskundigen, ook al zitten ze in de oppositie, erbij te betrekken.

J. Boendhie

DISCLAIMER: Publicatie van ingezonden stukken houdt niet in dat de GFC Nieuwsredactie het eens is met de inhoud