fbpx

Achtergrond aanvragen BAZO-kaart Nickerie voor groot deel ingelopen

GFC NIEUWSREDACTIE- De presidentiële werkgroep BAZO Nickerie (Suriname) heeft in het westelijk gelegen district een evaluatiegesprek gehad met president Chandrikapersad Santokhi.

Het staatshoofd vertoeft dit weekend in Nickerie waar hij een werkprogramma afwerkt. Santokhi had in juni dit jaar een werkgroep ingesteld die zich moet buigen over het probleem rond BAZO-kaarten in Nickerie. Met de groep zijn op zaterdag 8 oktober 2022 de geboekte resultaten besproken. Dit vond plaats op het districtscommissariaat in Nieuw Nickerie.

Stephen Madsaleh, trekker van de werkgroep, zegt dat hoewel het op sommige momenten lang heeft geduurd, er in de afgelopen periode toch heel veel mensen zijn geholpen.

In augustus zijn 1140 mensen voorzien van een BAZO-kaart en in september 1220. Deze cijfers zijn ook aan het staatshoofd voorgehouden. Volgens Madsaleh was het moeilijk om in Nickerie een BAZO-kaart te krijgen, dit was een van de redenen voor de regering een werkgroep in het leven te roepen.

BEKIJK OOK
SWM schenkt monument aan Nickerie

Vanuit het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo) dat belast is met de uitgifte van de verzekeringspasjes, was er een versoepeling ingesteld voor personen van 0-16 jaar, 60plussers schoolgaanden, zwangeren en mensen met een beperking c.q. chronische aandoening. Deze groepen kunnen op vertoon van hun ID-kaart, schoolverklaring en medische verklaringen gelijk geholpen worden. De mensen – ook de werkende en niet-werkende klasse – kunnen voor informatie terecht bij de speciaal daarvoor bestemde infobalie bij SZF Nickerie.

Madsaleh zegt dat er veel werk is verzet om de achterstand in te lopen. Hij ziet veel vooruitgang. Er zijn nog wel kinderziekten, maar ook die worden aangepakt voor een snellere aanpak. Aan het staatshoofd is onder meer gevraagd de beoordeling voor het verstrekken van de pasjes in Nickerie te laten gebeuren. De minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting zal zich hierover buigen.