fbpx

ABOP en PL gaan op 7 maart gezamenlijke kracht tonen

GFC NIEUWSREDACTIE- 7 maart is de dag waarop de Surinaamse politieke partijen ABOP en de Pertjajah Luhur (PL) hun krachten zullen tonen aan de samenleving.

Op 9 februari hebben beide politieke partijen hun eerste gezamenlijke structuren vergadering gehouden in het PL Centrum te Beekhuizen.

Tijdens deze drukbezochte vergadering zijn de politieke leiders ingegaan op de te houden massameeting van de ABOP/PL in het Andre Kamperveen Stadion op 7 maart. De massameeting wordt gehouden op de jaardag van de voorzitter van de ABOP, Ronnie Brunswijk.

De voorzitter van de PL, Paul Somohardjo, geeft aan dat deze structurenvergadering een doel heeft en dat is 25 mei 2025. Hij is er van overtuigd dat wanneer de twee partijen vroegtijdig beginnen met het volk bewust maken van het belang van de samenwerking, de combinatie ABOP/PL de grootste kan worden. Daarom is een samenbundeling nodig om de strijd te winnen. “Samen staan wij sterk en samen zullen wij de overwinning halen in 2025”.

De PL is volgens de partijvoorzitter geen concurrent van de ABOP en omgekeerd ook niet. “Wi na wan” In 2010 hadden de PL en ABOP bij een en waren ze oppermachtig. Echter is het de NDP gelukt om de ABOP en PL uit elkaar te drijven. Somohardjo geeft aan dat zij hieruit een les hebben geleerd. Niemand zal volgens hem deze twee samenwerkende partijen nu kunnen splitsen.

Bronto Somohardjo, secretaris van de partijraad van de PL, waarschuwt zijn ABOP-vrienden om waakzaam te zijn en de eenheid binnen de partij te behouden en te waarborgen. Volgens hem is de ABOP vreselijk snel gegroeid en dat is voor de verschillende tegenpartijen een doorn in het oog.

Een voorbeeld aanhalend binnen zijn eigen partij, gaf hij aan hoe de eenheid binnen de PL is vernietigd door een bepaalde politieke partij. De PL floreerde binnen de politiek, maar anderen wilden de PL niet zien groeien. “Ze hebben vrienden en broeders van ons omgekocht om verraad te plegen. Ze hebben karaktermoord gepleegd”.

Somohardjo junior is blij dat de PL in de ABOP een partner, een vriend heeft gevonden en dat beide partijen nu elkaar hebben. De verkiezingen van 2025 zijn van heel groot belang, omdat dan de examen gehouden zal worden.

Hij meent dat de kiezers niet uit het oog moeten verliezen en dat ze moeten beseffen dat hun belangen alleen kunnen worden behartigd door de personen die hun belangen kennen. Door de personen die hun taal spreken. Door de personen die hun gewoontes, adat hebben en weten wat armoede is.

“Als jij denkt dat iemand anders jou gaat vertegenwoordigen, terwijl degene niet weet wat jij nodig hebt dan ga vergis jij je.”

Hij maakte de aanwezigen bewust dat als het de PL/ABOP lukt om de verkiezingen te winnen, zij een basis kunnen leggen voor de komende 5 jaren, de komende generatie en ook het beleid kunnen bijsturen.

OOK INTERESSANT
Zorgwekkende behandelkloof van ruim 90% bij depressie en 81% bij problematisch alcohol

Voor de partijsecretaris van de ABOP, Marinus Bee is deze eerste gezamenlijke structurenvergadering een historisch moment. Het bijzondere aan deze samenwerking is dat niks op papier vaststaat. Alles is gestoeld op basis van vertrouwen en broederliefde, wat een stevige basis is voor een verdere samenwerking in S’ lands belang.

Hij complimenteerde Brunswijk en Somohardjo voor hun visionair leiderschap. Bee roept de structuren en achterban van beide partijen op om in harmonie met elkaar samen te werken. “Alleen door in eenheid te leven, kan je een strijd winnen”. Ook drukt hij ze op het hart om vooral geloof te hebben in de partijen. “Laten wij ondanks alles zorgen voor een stabiele organisatie, combinatie waar mensen geloof in hebben”.

De voorzitter van de ABOP tevens de vicepresident bestempelt deze structurenvergadering als te zijn historisch. Hij is ingenomen met de opkomst en geeft aan een prettig gevoel te hebben om te weten dat hij de ondersteuning krijgt van zijn partijstructuren.

Tevens haalt hij wederom aan dat gelet op de positie van de Javanen en de marrons, gezegd kan worden dat deze twee bevolkingsgroepen de twee meest achtergestelde groepen zijn binnen de samenleving. Hieraan kan er volgens hem verandering in komen door strijd te leveren en hun positie op te eisen.

Deze strijd kan alleen geleverd worden door politiek invloed. Hiermee wijst hij de aanwezigen aan, waarom het belangrijk is om de PL/ABOP in het machtscentrum te helpen krijgen.

Hij memoreerde de vriendschap en samenwerking van hem en Somohardjo en geeft aan dat het een vriendschap is dat vele jaren terug gaat.

Brunswijk en Somohardjo waren de enigen die ten tijde van de dictatoriale periode hun mond durfden open te doen en hebben gestreden voor het terug brengen van de democratie. Brunswijk weet als geen ander dat de javanen en marrons samen kunnen zorgen voor flinke zetelwinst.

Beide bevolkingsgroepen vormen samen de grootste bevolkingsgroep met een aantal van 145.000 kiezers.De ABOP voorzitter roept de PL’ers die de partij de rug hadden toegekeerd om zich weer aan te sluiten binnen de partij en vertrouwen te hebben in de huidige leider, Somohardjo.

Hij geeft aan dat hoe sterker de PL wordt, hoe sterker de ABOP ook wordt. Ook roept hij de ABOP’ers die weg zijn om terug te komen. “Elk een die weg was van de ABOP, komen jullie terug”.

Op 7 maart zal de ABOP samen met de PL haar eerste krachtmeting houden. Tevens is op de structurenvergadering de “Denktank” geïnstalleerd. Deze heeft als taak om de verschillende strategieen uit te werken voor het behalen van een goede resultaat in 2025.

De voorzitter van de ABOP is de voorzitter van de denktank. Ook de voorzitter van de PL, Paul Somohardjo, Bronto Somohardjo en anderen hebben zitting in de denktank.