fbpx

ABOP heeft nooit interesse gehad in het ministerie van Onderwijs

INGEZONDEN– Met grote belangstelling en verbazing heb ik het artikel gelezen waarin dhr. R. Ravenberg stelt dat de ABOP en de BEP bij verkiezingswinst, duurzame ontwikkeling van het binnenland steeds prediken maar bij formatiegesprekken geen belangstelling tonen voor het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur.

Berust dit echt op de waarheid!?

Verschillende politieke partijen hebben getracht de ontwikkelingen op het gebied van onderwijs te brengen voor het achterland maar het is slechts enkele gelukt.

De bouw van de Nucleus Centra in Brokopondo en Albina die als doel had de leerkrachten te trainen en het te gebruiken als tussenstation tussen het ministerie van OWC , Bureau Onderwijs Binnenland en het onderwijsveld in het binnenland.

Jammer kunnen we nu stellen dat het aanvankelijke doel, van dit mooi plan in uitvoering door politiek de grond ingeboord werd.

Ik wens nu inhoudelijk te reageren op dat geen de heer Ravenberg stelt.

Hij zegt: ‘dat de ABOP en de BEP bij verkiezingswinst, duurzame ontwikkeling van het binnenland steeds prediken maar bij formatiegesprekken geen belangstelling tonen voor het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur.

Ten eerste wil ik erop wijzen dat het een grote leugen is. Om mijn mening te staven, wil ik u vragen met mij de geschiedenis in te gaan.

In A-Combinatieverband was het tot tweemaal toe de ABOP die weigerde om het ministerie van Onderwijs onder beheer van AC te accepteren.

In het geval van de BEP was het anders. Ik verwijs u in dit kader naar de onderhandelingen die hebben geleid tot mede regeerverantwoordelijkheid in 2010.

De BEP is altijd voorstander geweest omdat middels goed onderwijs, duurzame ontwikkeling gewaarborgd wordt. De ABOP heeft steeds geweigerd mee te werken aan de gedachtegang van de BEP.

BEKIJK OOK
Vuistvuurwapen, marihuana, hasj en fijn wegers bij roadblock Afobaka- en Brownsweg

Met het ministerie van Onderwijs voor AC zou wijlen Caprino Alendy de minister worden. Dat was een ware nachtmerrie voor de ABOP-leider.

Ten tweede was de BEP nooit in de gelegenheid geweest om welke ministerie dan ook op te eisen. In AC werd altijd overleg gepleegd na een onderhandeling. BEP gaf de voorkeur aan democratische raadpleging om te komen tot een eisenpakket voor AC.

Dat de ABOP van dhr. Ravenberg nooit het ministerie van Onderwijs wilt beheren, zal zeker liggen aan het feit dat er geen persoonlijke voordeel te behalen zijn voor de leiding van zijn partij.

Tenslotte valt het op dat in de regeringen waarin de ABOP zitting heeft gehad of nog zit ze nooit iets zinnigs zegt over het onderwijs noch in het kustgebied noch in het achterland. Anders dan wanneer het te maken heeft met persoonsverheerlijking van de voorzitter. Wel erg vreemd.

Ik wil dhr. R. Ravenberg ervan verwittigen, indien het hier om onwetendheid gaat, dat hij zich eerst goed en juist moet laten informeren alvorens onwaarheden te verkondigen.

Trouwens de ABOP kan voor eens en altijd meer betrokkenheid tonen voor onderwijs, educatie, training en vorming.

Er is werk aan de winkel voor u en uw partij. Met de 9 zetels kon u het ministerie van Onderwijs hebben opgeëist in deze regering.

Weer eens heeft de ABOP nagelaten dit te doen.

Sinclair Westenburg

Publicatie van ingezonden stukken houdt niet in dat de redactie het eens is met de inhoud. Wenst ook u een ingezonden stuk te publiceren? Mail dit naar [email protected]