Aanpassing Burgerlijk Wetboek van Suriname noodzakelijk

Wetboek boeken

OPINIE- Zoals haast alle andere landen, heeft ook Suriname een eigen Burgerlijk Wetboek. Dit wetboek bevat alle burgerlijke rechten, waaronder bijvoorbeeld het huurrecht en arbeidsrecht.

Ons wetboek dateert uit het jaar 1952, wat betekent dat de wetten gebaseerd zijn op de situaties en omstandigheden van destijds.

Naarmate de tijd voortschrijdt, veranderen situaties echter. Het is daarom noodzakelijk dat er aanpassingen plaatsvinden in het Burgerlijk Wetboek. Bepaalde wetten dienen aangepast te worden aan de moderne tijd.

Het nieuwe Burgerlijk Wetboek zal, net als het oude, richtlijnen geven over hoe bepaalde zaken behandeld moeten worden, maar dan met hedendaagse ideeën en inzichten. Dit betekent niet dat het Oude Burgerlijk Wetboek volledig terzijde wordt geschoven.

Er kan nog steeds verwezen worden naar wetten die zijn opgenomen in het Oude Burgerlijk Wetboek, vooral wanneer deze nog relevant en toepasbaar zijn in de huidige context.

Het vernieuwen van het Burgerlijk Wetboek is een geleidelijk proces van integratie en modernisatie, gericht op de realisatie van een evenwichtige en hedendaagse wetgeving.

OOK INTERESSANT
Het raadsel van de verdwenen bauxietinkomsten in Suriname

J. Kerto

DISCLAIMER: Publicatie van opiniestukken houdt niet in dat GFC het eens is met de inhoud