Aanname belangrijke wetswijziging in BTW-wetgeving Suriname

GFC NIEUWSREDACTIE- Op vrijdag 1 september heeft het Surinaamse parlement de ontwerpwet houdende nadere wijziging van de Wet Belasting over de Toegevoegde Waarde, zoals laatstelijk gewijzigd bij Wet van 30 december 2022, aangenomen met 26 stemmen voor en 12 tegen.

Deze beslissing markeert een belangrijke ontwikkeling in de fiscale wetgeving van Suriname en zal aanzienlijke gevolgen hebben voor ondernemers en consumenten in het land.

Het primaire doel van deze ontwerpwet is om belasting te heffen bij ondernemers die de BTW uiteindelijk in rekening brengen bij particuliere consumenten.

De wet streeft naar een brede toepassing van de belastingheffing bij transacties in het economisch verkeer. Tegelijkertijd wordt er rekening gehouden met sociale omstandigheden en wordt gestreefd naar eenvoud in de heffing.

Deze wetswijziging is gericht op het verbreden van de basis van de belastingheffing en het omzetten van nultariefprestaties naar vrijgestelde prestaties, met inachtneming van sociaal-maatschappelijke uitgangspunten.

Deze wetswijziging heeft tot doel de belastinggrondslag te verbreden en de belastingdruk eerlijker te verdelen onder ondernemers die goederen en diensten aanbieden aan particuliere consumenten.

OOK INTERESSANT
'Gouden ticket' systeem in Suriname: verdachten kopen weg naar vrijheid, zegt analist

Het is een belangrijke stap in het moderniseren van de fiscale wetgeving van Suriname en zal naar verwachting een positieve impact hebben op de overheidsinkomsten en het economische klimaat van het land.

De aanneming van deze wetswijziging markeert een mijlpaal in de Surinaamse fiscale wetgeving en zal de komende jaren nauwlettend worden gevolgd om de effecten op de economie en de samenleving te evalueren.
Het is een voorbeeld van de voortdurende inspanningen van de Surinaamse regering en het parlement om het belastingstelsel te optimaliseren en de financiële stabiliteit van het land te waarborgen.