80% burgers voorzien van eID-kaart

GFC NIEUWSREDACTIE- Het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) in Suriname is goed op weg alle burgers van een eID-kaart te voorzien, die daartoe gerechtigd zijn.

In de afgelopen drie jaren is met de ID-kKaartenwet 2018, reeds 80% van de burgers voorzien van een ‘nieuwe’ eID-kaart. Deze wet trad in werking op 14 maart 2019.

“Volgens de overgangsbepaling moest binnen drie jaren na de inwerkingtreding van de wet alle oude ID-kaarten kosteloos worden vervangen bij overlegging van de oude ID-kaart,” zegt Ida Gonsalves Jardin de Ponte, coördinator Centraal Bestand Bevolkingsregister.

Dit betekent dat alle ‘oude’ PVC ID kaarten niet meer geaccepteerd worden voor het verrichten van officiële zaken bij zowel overheid als particuliere instanties. Vanaf 15 maart dit jaar zijn er kosten en boetes verbonden om een ‘nieuwe’ eID-kaart aan te vragen voor houders van de ‘oude’ PVC ID-kaarten.

Het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) heeft voor de burgers een uitgebreid overzicht samengesteld van de kosten en boetes die vanaf 15 maart 2022 gelden bij de aanvraag van de eID-kaart. Dit overzicht is na te lezen op de website en de facebook page van het CBB.

OOK INTERESSANT
Heel opmerkelijk dat president Santokhi oproept tot actie voor Haïti, terwijl Suriname kampt met binnenlandse uitdagingen

In dit overzicht zijn onder andere de onderstaande kosten en boetes opgenomen:

– voor het inruilen van een vorige PVC of eerder uitgegeven ID-kaart zijn de kosten SRD 75-,

– voor de zestienjarigen is de eerste aanvraag altijd kosteloos.

-voor degenen die de leeftijd van zeventien (17) jaar of ouder hebben bereikt en nog nooit eerder een ID-kaart hebben aangevraagd, zal er bij de aanvraag SRD 75-, aan kosten en SRD 200-, aan boete worden betaald.

– bij vervanging van een PVC of eerder uitgegeven ID-kaart of de eID wegens verlies, moet er SRD 75-, aan kosten en een cumulatieve boete van SRD 75,-worden betaald (bij verlies ID voor de eerste keer wordt er een boete van SRD 75-, betaald. Bij verlies voor de tweede keer is de boete 2x SRD 75 en voor de derde keer 3x SRD 75,enzovoorts).

OOK INTERESSANT
Surinaamse muzieklegende Theo Bijlhout overlijdt op 81-Jarige leeftijd: Een leven vol muzikale passie en evolutie

– bij vervanging van een PVC of eerder uitgegeven ID-kaart of de e-ID wegens beschadiging zijn de kosten SRD 75-, en een cumulatieve boete van SRD 50-,.

– bij vervanging wegens brand zijn de kosten SRD 75-, onder overlegging van een verklaring van de brandweer of een proces-verbaal van de politie.

– bij vervanging wegens diefstal zijn de kosten SRD 75-, onder overlegging van een proces-verbaal van de politie.

Behalve de kosten en boetes zijn ook de bij wet vastgestelde vrijstellingen opgenomen.

Volgens de bovengenoemde wet is de vorige PVC of eerder uitgegeven ID-kaart vanaf 15 maart 2022 niet meer geldig. In de periode van 1 april tot en met 30 april 2022 hanteert het CBB verruimde openingstijden op alle ID-booths.

Deze ID-units zijn langer open van maandag tot en met vrijdag van 7.00 u tot 18.00 u en op de zaterdag van 8.00 tot 18.00 uur.