fbpx

8 miljoen euro aan verdragsmiddelen onvoldoende voor oplossing problemen binnen de zorg

GFC NIEUWSREDACTIE- Tijdens het bezoek van de Nederlandse delegatie aan Suriname in september van dit jaar is er aangegeven dat er een bedrag van 8 miljoen euro aan verdragsmiddelen wordt toegewezen aan structurele verbeteringen van de gezondheidssector.

De getoonde begroting van het Nationaal Herstelplan Zorg is een zeer globale schatting van hoe de 8 miljoen euro aan verdragsmiddelen zou kunnen worden aangewend.

Een deel zal worden gebruikt voor de uitvoering van de programma’s op het gebied van gezondheidsbevordering en bestrijding van chronische ziekten.

Een ander deel zal worden gebruikt om de gezondheidsautoriteit op te bouwen. Deze krijgt als taak om de programma’s uit te voeren en om de zorgverzekering beter te regelen en om gegevens te verzamelen op het gebied van de gezondheid, zodat de overheid op basis van deze gegevens een beter meerjarenbeleid kan voeren.

Er is uitgegaan van een gezondheidsautoriteit van ongeveer 100 medewerkers die wordt opgebouwd in een periode van vijf jaar. Het is slechts een indicatie van de te besteden financiële middelen, omdat er een aantal onzekere factoren zijn zoals de koersontwikkeling en de salarissen.

Vermeldenswaard is het feit dat de verdragsmiddelen nog niet beschikbaar zijn. Momenteel wordt er met zeer beperkte middelen en capaciteit doorgewerkt aan het herstelplan. Pas als de toegezegde verdragsmiddelen er zijn, zal er een zorgvuldig jaarplan worden opgemaakt dat zal worden voorgelegd aan de nog te vormen raad van toezicht.

BEKIJK OOK
RBTM houdt illegale vuurwapenverdachte aan

Helaas zullen de toegewezen verdragsmiddelen onvoldoende zijn voor de huidige tekorten in de zorg. Vanuit het Herstelplan Zorg wordt ervoor gepleit dat de regering voldoende middelen vrijmaakt om de huidige problemen en tekorten in de zorg op te lossen.

“Nog nooit is de zorgsector zo besproken en aangepakt in Suriname,” zei de voorzitter van de DNA vaste commissie gezondheidszorg, Cheryl Dijksteel, tijdens de laatst gehouden presentatie door de Programma Directeur en Programmaleiders van het Nationaal Herstelplan Zorg.

De focus is het identificeren van de onderliggende vraagstukken in de zorg en met een meerjarenbeleid structurele oplossingen aan te bieden. Die integrale aanpak die nu wordt gehanteerd, zorgt voor transparantie, het samenbundelen van kennis en krachten en het creëren van mogelijkheden om door samenwerkingen efficiënt en effectief, de burgers in ons land te informeren en bovenal hun behoeften kenbaar te maken. Ook specialisten en vakgroepen kunnen voorstellen indienen voor diverse vraagstukken in de zorg.

Het versterken van de instituten is ook noodzakelijk om de reguliere bestaande taken en verantwoordelijkheden effectief uit te kunnen voeren.

De negen programma’s met diverse aandachtsgebieden in de zorg hebben één gemeenschappelijk doel die de Surinaamse burger centraal stelt. Een preventieve, bereikbare, betaalbare en betrouwbare gezondheidszorg als fundament voor het meerjarenbeleid. Een fundament waar elke zorgmedewerker, elke specialist, en elke burger aan kan bijdragen in de komende periode.