6e klas toets wordt afgeschaft

GFC NIEUWSREDACTIE- De 6e klas toets wordt het komend schooljaar ( 2021 – 2022) afgeschaft.

Dan wordt door het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur het leerjaar 9 geïntroduceerd op de basisscholen.

Leerlingen van het 8e leerjaar (6e klas) zullen doorstromen naar het 9e leerjaar en daarna naar het 10e leerjaar. Deze twee nieuwe leerjaren moeten ervoor zorg dragen dat er een bredere solide basis wordt gelegd bij alle leerlingen.

BEKIJK OOK MEER GFC NIEUWS: 19- jarig meisje uit Wanica dat om een man van plan was einde te maken aan haar leven heeft spijt

1e klas LBO en 1e klas Mulo worden dus één. Ze vloeien samen tot leerjaar 9, legde minister Marie Levens uit in De Nationale Assemblee.

De kinderen hoeven geen 6e klas examen meer te doen maar gaan over met een uitgebreid voortgangsrapport.

Dat rapport vertelt precies hoever de kinderen zijn gekomen met de leerstof en waarin ze heel goed zijn en waarbij zij extra begeleiding nodig hebben, deelde de bewindsvrouw mee.

“Wie serieus studeert, zal met mooie cijfers naar het 10e leerjaar gaan. Wie grapt en niet studeert, schuift met een zwak voortgangsrapport door, maar dreigt bij de overgang naar het 11e leerjaar (bij de overgang van oud mulo 2 naar oud mulo 3) van de hoofdweg af te glijden. De goede leerlingen gaan door naar keuze naar beroeps hoofdweg of academische hoofdweg”, merkte Levens op.

BEKIJK MEER GFC NIEUWS: KLIK HIER

Overige berichten