fbpx

334 verdachten landelijk aangehouden tussen 19 december en 8 januari

GFC NIEUWSREDACTIE- Gedurende de periode 19 december 2022 t/m 8 januari 2023 zijn er 334 verdachten landelijk aangehouden.

Ruim 54 procent oftewel 181 van de aangehouden verdachten zijn in verzekering gesteld.

Het betreft gevallen waaronder verdenkingen van berovingen, overvallen, inbraken, diefstal, bedreiging, mishandeling, moord, doodslag en grensoverschrijdende criminaliteitsvormen.

In de eerste week van januari 2023 zijn er 145 aanhoudingen gepleegd door de politie. Hiervan zijn 79 verdachten in verzekering gesteld. In de afgelopen drie weken zijn 95 rijbewijzen ingevorderd en 5 vuurwapens in beslag genomen door de politie.

De Directeur Operaties van het KPS, commissaris van politie Bryan Isaacs meldt dat de gespecialiseerde afdelingen van de politie waaronder Kapitale Delicten, Narcotica Brigade, Digitaal Recherche, Forensische Opsporing, Bijzonder Onderzoek Team, Financieel Onderzoek Team, Jeugdzaken alsook de basispolitie en interventie eenheden, een grote bijdrage hebben geleverd aan het resultaat.

“Als Korps Politie Suriname focussen we niet alleen op de aanpak van de klassieke criminaliteitsvormen, maar besteden we ook aandacht aan de aanpak van de grensoverschrijdende georganiseerde misdaad, want deze vormen ook voedingsbodem voor andere ernstige strafbare feiten in de samenleving”, laat commissaris Isaacs optekenen.

Een belangrijk instrument in de aanpak van de grensoverschrijdende georganiseerde misdaad, zijn bijzondere opsporingsbevoegdheden. Het gaat om verruimde opsporingsbevoegdheden om de harde criminaliteit en de grensoverschrijdende georganiseerde criminaliteit, effectiever aan te kunnen pakken.

BEKIJK OOK
Onlineregistratie babyvoeding voor baby’s jonger dan 1 jaar nog steeds mogelijk

Bedoelde opsporingsmethoden en opsporingsmiddelen, zijn geen novum voor Law Enforcement, maar zijn ter beschikking van de politie belast met opsporing en rechtshandhaving. Deze verruimde wettelijke opsporingsbevoegdheden worden begrenst door strenge controlemechanismen door het Openbaar Ministerie belast met de vervolging.

Het KPS heeft een achterstand op dit stuk ten opzichte van politiekorpsen in de Caribisch regio en het Zuid Amerikaans continent.

Ook het doen van wetenschappelijk onderzoek naar de dieperliggende oorzaken van de criminaliteit, is noodzakelijk. Hierdoor kan meer inzicht worden verkregen in de aard en omvang van de criminaliteit, waardoor er beter kan worden geprioriteerd. Financiële middelen kunnen hierdoor doelmatiger worden gealloceerd voor de criminaliteitsaanpak.

Commissaris Isaacs wenst de korpsmedewerkers van noord tot zuid, van oost tot west, inclusief de medewerkers die op detachementen waren te complimenteren voor hun plichtsgetrouwe inzet gedurende de feestdagen en jaarwisseling.

Hij wenst alle korpsmedewerkers en de gemeenschap een gezond en voorspoedig 2023 toe. “Zet u zich plichtsgetrouw in voor land en volk, ongeacht uw rang of functie”.

Aan de samenleving wordt gevraagd om verdraagzaam te zijn naar elkaar toe en vooral eigen richting na te laten.