“Dollarisering Surinaamse economie geen wondermiddel”

dollars koffer

GFC NIEUWSREDACTIE- De Centrale Bank van Suriname (CBvS) en de Vereniging van Economisten in Suriname (VES) zijn geen voorstander van officiële dollarisering.

Volgens de CBvS is de officiële dollarisering nergens ter wereld een wondermiddel gebleken, en dat zal ook voor Suriname gelden.

Door het herstelplan van de regering en het akkoord met het Internationaal Monetaire Fonds (IMF) zal de inflatie in Suriname stabiel of laag worden gehouden.

Een van de belangrijkste punten in het herstelplan en de overeenkomst met het IMF is het verbieden van elke vorm van monetaire financiering.

Ook de VES is geen voorstander van officiële dollarisering.

Volgens de VES is Suriname door de economische situatie niet in staat de overstap te maken naar officiële dollarisatie.

Met de introductie van de Amerikaanse dollar als wettig betaalmiddel zal de Centrale Bank ook niet langer zelf de rentetarieven bepalen en geld kunnen creëren om haar monetair beleid uit te voeren.

Om de inflatie laag te houden, zal de overheid haar beleid moeten aanpassen aan een productie stimulerend beleid.

Ook het herstel van het vertrouwen in het monetaire beleid en in het bijzonder het vertrouwen van de samenleving in het monetaire beleid zal een positief effect hebben.

OOK INTERESSANT
Politieke enquêtes in Suriname geven vaak een vertekend beeld van de werkelijkheid

Studies hebben aangetoond dat landen officiële dollarisatie adopteren om de inflatie in evenwicht te brengen. “Maar op basis van de belangrijkste bevindingen uit mijn onderzoek en de standpunten van de CBvS en VES, kan worden geconcludeerd dat officiële dollarisering op dit moment geen haalbare optie is voor Suriname, schrijft Mahabier Khemradj Vikash van de FHR Institute for Higher Education.

Deze conclusie is gebaseerd op de resultaten die stellen dat er onvoldoende internationale reserve is om de Amerikaanse dollar om te wisselen, Suriname een hoge staatsschuld en een hoog begrotingstekort heeft.

Het kan dus in de toekomst een haalbare optie zijn als Suriname aan de minimumeisen kan voldoen. Voor een stabiele en gezonde economie zal Suriname aan de randvoorwaarden moeten werken zoals een gezonde en houdbare Staatsfinanciën. Verder dienen belemmeringen voor investeerders weggewerkt te worden.

Dit is vooral belangrijk voor het aantrekken van buitenlandse investeerders die uiteindelijk zullen zorgen voor instroom van vreemde valuta. Suriname moet werken aan versterking van de betalingsbalans. Dit kan door de exportsector te stimuleren.

OOK INTERESSANT
Surinaams begrotingstekort teruggebracht tot 4,3%

Het versterken van de internationale reserve is van groot belang voor Suriname. Dit kan worden bereikt door het verdienen van buitenlandse valuta. Het beleid moet echter zodanig worden gevoerd dat de exportsector floreert.

Suriname zal moeten werken aan diversificatie van de economie en niet alleen afhankelijk zijn van de mijnbouwsector.

Ook de overheid moet werken aan haar bestedingspatroon en een transparant beleid voeren. Aan de uitgavenkant zal fors moeten worden bezuinigd. Er moeten plannen worden gemaakt om bepaalde subsidies en uitgaven, die een grote druk op de begroting uitoefenen, geleidelijk af te bouwen.

Het terugdringen van contante transacties en het stimuleren van digitale transacties moeten hoog op de ontwikkelingsagenda worden geplaatst.

Suriname kan een nationale werkgroep instellen om de kwestie betreffende het adopteren van officiële dollarsatie uitgebreid en systematisch te onderzoeken. Dit onderzoek bevat inzichten vanuit een macro-economisch perspectief.

Er zijn echter ook zaken als nationale trots die een rol spelen bij het adopteren van officiële dollarisatie.

Om een idee te krijgen hoe de bevolking denkt over volledige dollarisering, zal er een systematische vervolgonderzoek moeten komen waarin de visie van de bevolking wordt onderzocht.