22 wetenschappers ronden eerste Docent Professionalisering Research-traject AdeKUS succesvol af

GFC NIEUWSREDACTIE- 22 deelnemers van het eerste Docent Professionalisering Research (DPR)-traject van de Anton de Kom Universiteit van Suriname ontvingen afgelopen week hun certificaat.

In 2019 gingen zij van start met het DPR-traject waarin zij door het volgen van trainingen en het uitvoeren van onderzoek hun onderzoekscompetenties verder ontwikkelden. Ook was er aandacht voor de integratie van onderzoek in het onderwijs.

Ter afronding van het traject leveren deelnemers een portfolio in waarna een assessmentgesprek volgt en beoordeling door een internationale commissie.

Het traject werd opgezet met financiering vanuit Twinning. Binnen het Twinningproject werd samengewerkt met de Universiteit Leiden en de Hogeschool van Amsterdam.

Trainers vanuit Nederland verzorgden de trainingen binnen de 5 modules, variërend van onderzoeksafbakening tot onderzoeksrapportage. Zij werden daarbij ondersteund door gepromoveerde wetenschappers van de AdeKUS.

Het DPR-traject levert een bijdrage aan het versterken van het onderzoeksklimaat op de AdeKUS. Een belangrijke doelstelling is ook het versterken van het academisch karakter van het onderwijs op de universiteit.

DPR vormt daarmee een vervolg op het al sinds 2014 bestaande DocentProfessionalisering Onderwijs-traject. In collegejaar 2020-2021 is reeds een tweede DPR-cohort van start gegaan dat door trainers en mentoren vanuit de AdeKUS-gemeenschap wordt verzorgd.

De DPR-gecertificeerden worden via de AdeKUS Writing Room gestimuleerd om ook na het DPR-traject te blijven onderzoeken en dat onderzoek ook te publiceren. De lancering van dit initiatief waarbij wetenschappers wekelijks bij elkaar komen om te werken aan wetenschappelijke publicaties vond plaats tijdens de certificaatuitreiking.

OOK INTERESSANT
Ori: “Jodensavanne wordt toeristische en educatieve site”