fbpx

Contradicties in antwoorden president over oprichting New Surfin

INGEZONDENHet Platform Progressieve Burgers heeft kennis genomen van de woorden van de president inzake New Surfin N.V. Het meest opvallende is, de contradicties die duidelijk naar voren komen in de uitleg van de president.

Het is maar een speling van een paar uren tussen de uitzending waarin de president aangeeft dat fouten gemaakt binnen New Surfin zullen worden gecorrigeerd en dat het instituut normaal door zal gaan met haar werk en het bericht dat Surfin zal worden geliquideerd en Ajodhia zich terugtrekt.

Hoe dan, zal Surfin N.V blijven voortbestaan wanneer Ajodhia als oprichter zich terugtrekt? Is hij uitgekocht door de Staat Suriname? En indien dat is gebeurd, voor welk bedrag?

Wij ergeren ons aan de woorden van de president dat Surfin N.V is opgericht uit enthousiasme en haastigheid.

Die haastigheid was al heel gauw duidelijk geworden toen bleek dat Surfin N.V drie dagen voordat de Commissie Diasporakapitaal haar rapport heeft overhandigd aan de president, in het diepste geheim is opgericht.

Drie maanden werk verzet en de regering was te enthousiast om nog drie dagen te wachten op een officieel adviesrapport van de presidentiële commissie?

De regering is er niet (zoals de president dat zo nadrukkelijk heeft gesteld) om fouten te corrigeren.

De regering is er om te voldoen aan de voorwaarden van ‘goed bestuur’ en gedegen en doordacht beleid te ontwikkelen ter bevordering van de leefsituatie van haar burgers.

De regering dient er alles aan te doen om invulling te geven aan de rechten van haar burgers.

En dat komt door o.a integer handelen, transparant te zijn in de beleidsvoorbereiding, besluitvorming en de uitvoering van het beleid. En niet ad hoc maar handelingen plegen en wanneer er een druk vanuit de gemeenschap ontstaat dan maar een verhaal ophangen aan het volk en daarmee denken dat de zaak is afgehandeld.

BEKIJK OOK
Man steelt geld en sieraden uit woning werkgever

Dit volk heeft in de afgelopen maanden onnodig veel moeten incasseren als gevolg van het wanbeleid van deze regering.

De middenklasse is totaal weggeslagen dankzij het huidig gevoerd beleid.

Burgers weten niet waar de volgende maaltijd vandaan zal komen. Burgers hebben geen toegang tot de gezondheidszorg. Er wordt elke dag niet alleen een aanslag gepleegd op de intelligentie van het volk, maar ook op de integriteit van het volk.

Wij zitten niet te wachten op diasporagelden en wij zullen zeker niet stil blijven wanneer er wetten worden overtreden en corruptieve handelingen worden gepleegd om de diaspora te faciliteren omdat u hun geld zo nodig heeft.

Recht en wet moeten niet naar willekeur toegepast worden. Wij leven in een democratie waar wet en recht gelden voor iedere burger.

Deze zaak ligt bij de pg en nu het heet wordt onder de voeten van de regering de blunders van ministers, vlucht men in allerlei dooddoeners.

Wij zullen niet stilzwijgend toekijken hoe u ons met huid en haar verkoopt omwille van uw eigen belangen! Het moet stoppen regering! Dit volk kan niet meer!

Het Platform Progressieve Burgers

Publicatie van ingezonden stukken houdt niet in dat de redactie het eens is met de inhoud. Wenst ook u een ingezonden stuk te publiceren? Mail dit naar [email protected]

bekijk ook: Het waandenkbeeld van de VHP en het achteraf willen corrigeren van New Surfin NV