fbpx

Medisch dossier Louis Doedel in verkeerde handen terechtgekomen

INGEZONDEN Het medisch dossier van Louis Doedel is in verkeerde handen terechtgekomen.

Het is onbegrijpelijk dat de direkteur van het Psychiatrisch Centrum Suriname dit zeer belangrijk en beslist privédocument, aan de minister van Volksgezondheid en niet aan de nabestaanden van deze Volksheld overhandigde.

De reactie van de bewezen politiek historisch arm van geest zijnde bewindsman, voorspelt in het vervolg van deze buitengewoon belangrijke zaak weinig goeds.

“De zaak moet niet emotioneel benaderd worden”, dat waren zijn woorden.

Hoe gevoelloos en bruut zijn deze woorden niet, richting de Nabestaanden die hun dierbare op beestachtige wijze kwijt zijn geraakt.

Het traject dat dit dossier ingaat, voorspelt voor het eerherstel van Louis Doedel weinig goeds.

Ik baseer mij in die stelling op de uitspraak van minister Ramadhin, maar in het bijzonder op die van de minister van Buitenlandse Zaken, Albert Ramdien, die zich in een persoonlijke ontmoeting met zijn Nederlandse collega liet ontvallen, het slavernijverleden niet langer opportuun te vinden.

Dat betekent dat deze twee VHP Bewindslieden met hun uitspraken blijk geven van een politiek historische zwakbegaafdheid.

Het denken van deze bewindslieden loopt synchroon aan dat van de VHP dat zolang zij bestaat, een slaafse houding naar alles wat Nederland betreft etaleert.

BEKIJK OOK
Speurhond Nederlandse douane vindt hasj in luchtvracht naar Suriname

Eeuwig dankbaar zijn aan Nederland, omdat het koloniaal regiem toentertijd de Contract Arbeiders uit bittere armoede uit India haalde en naar Suriname bracht, alwaar deze in rijkdom geraakten.

De laatstgenoemde attitude, de bewezen onderdanigheid aan Nederland en de uitspraken van de voornoemde bewindslieden, plus de tomeloze drift van vooral het VHP smaldeel binnen de huidige regering om Suriname’s ziel en zaligheid thans voor minder dan een habbekrats wederom aan Nederland weg te geven, maakt dat het Louis Doedel dossier op de meest korte termijn aan de nabestaanden van Louis Doedel ter hand moet worden gesteld, waarna die Advocaten en Medici in de arm nemen om Nederland ter verantwoording te roepen.

En ook dat traject behoort de patriottische Surinaamse geschiedenis toe.

Ergo haal het dossier uit handen van koloniaal gemankeerden en leg die voor de rationele, maar vooral emotionele afhandeling in handen van de Nabestaanden die wel weten hoe dit varkentje te wassen.

Roy de Miranda

Publicatie van ingezonden stukken houdt niet in dat de redactie het eens is met de inhoud. Wenst ook u een ingezonden stuk te publiceren? Mail dit naar [email protected]

BEKIJK OOK: Een les voor iedereen: Nederlandse vertaling Shri Garurh Puran