AJW werkt aan effectieve tracking- en datasysteem kinderen in problemen

GFC NIEUWSREDACTIE- In het kader van het pilotproject “Casemanagement- en Doorverwijssysteem” voor kinderen heeft Patrick Matala, Program Manager van de UNICEF, apparatuur overhandigd aan minister Rishma Kuldipsingh van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken.

Het doel van dit project is om te raken tot een doorverwijssysteem, zodat de gevallen waarbij kinderen bescherming nodig hebben, worden doorverwezen. Hiermee wordt er getracht om kinderen de nodige hulp zo gauw als mogelijk te bieden.

De aangeboden apparatuur is van eminent belang voor het opzetten van een effectieve en efficiënte tracking- en datasysteem, waarbij alle ingekomen en verwerkte informatie centraal wordt opgeslagen.

Gelet op het beleidsgebied van het ministerie zal dit zeker bijdragen aan de verbetering van de bescherming van het Surinaams kind, bij de aanpak van het fenomeen kinderarbeid. Alle gevallen van kinderarbeid die binnenkomen zullen geregistreerd worden en waar nodig worden doorverwezen.